Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Samrådsmöte för Reven 1 och 6, Hässleholmen

I Hässleholmen planerar vi för nya bostäder. Torsdag 22 augusti håller vi öppet hus för att informera om detaljplanen för Reven 1 och 6, Hässleholmen. Då kommer anvariga från kommunen finnas på plats för att svara på frågor och lyssna på dina synpunkter.

Tid:
Plats: Hässlehuset, Våglängdsgatan 5, Borås

Samrådstiden pågår från onsdag 3 juli till och med fredag 6 september.

Planområdet ligger strax norr om Hässle torg, på norra sidan om Åsvägen. Planområdet utgörs idag av markparkering och ett parkeringshus.

Mer om nya bostäder på Hässleholmen: boras.se/detaljplan/reven

Lämna synpunkter skriftligt

Du kan också skicka dina synpunkter senast den 6 september till detaljplanering@boras.se. Ange
planens diarienummer (BN2020-2384), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn.

Vi vill gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.

Tegelstenar och en murslev.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-07-09] Samrådsmöte för Reven 1 och 6, Hässleholmen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol