Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Så arbetar Borås Stad för att spara el

Borås Stad arbetar på olika sätt med att att minska elförbrukningen både på kort och lång sikt. Det handlar bland annat om åtgärder för att spara energi i Borås Stads lokaler och att energieffektivisera gatubelysningen.

I september fick flera av Borås Stads förvaltningar och bolag i uppdrag att kartlägga och genomföra elbesparande åtgärder. Elförbrukningen och priset på elektricitet har stor betydelse för stora delar av Borås Stads samlade organisation och verksamheter. Borås Stad behöver spara energi, både för att spara miljö och pengar, och i solidaritet med samhället som helhet - men det måste göras på ett noga genomtänkt sätt.

Beslut kring elbesparande åtgärder

Tekniska nämnden, som bland annat svarar för belysningen i parker, och på stadens gator och vägar har redan beslutat om ett antal insatser för att spara elektricitet. För att minska elförbrukningen kommer följande åtgärder på kort sikt att genomföras:

  • Den styrbara delen av gatubelysningen kommer att tändas en halvtimma senare och släckas en halvtimma tidigare.
  • Julbelysningen kommer att sättas upp enligt plan men tas ned i mitten av januari.
  • Isbanan i Stadsparken kommer inte att igångsättas med vatten och kylslingor. Istället planeras annan aktivitet där. Vid långvarigt mycket kallt väder kan ytan komma att spolas.

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att närmare studera hur en gradvis eller delvis nedsläckning av nämndens belysning på Trafikverkets vägar kan gå till.

Styrel

Styrel är ett modernt system för att på lokal och regional nivå, vid elbrist, kunna styra el till de elanvändare som bedöms vara kritiska för att samhället skall fungera.

Borås Stad arbetar med Styrel, i samarbete med Länsstyrelsen, Energimyndigheten och elnätsbolagen. Anläggningar ses regelbundet över och underlaget uppdateras.

Styrel - prioritering av samhällsviktiga elanvändare, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Så arbetar Borås Stad för att spara el

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol