Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arbetet Socialt hållbart Borås har fått upp styrfarten

221122

Det är varken avspark eller halvlek för arbetet Socialt hållbart Borås. Samhällsförändringen som genomförs kan istället liknas vid en världsomsegling där fartyget precis stävat ut från hamn.

– Vi börjar få upp styrfarten, nu gäller det att hålla i, säger Melia Olsson, samordnande processledare.

Nu har Kommunstyrelsen tagit del av den årliga redovisningen av Socialt hållbart Borås.

– Sammanfattningsvis kan man säga att våra målbilder är på plats liksom organisationen. Vi börjar också lära oss hur arbetet ska följas upp, säger Melia.

Mycket arbete görs som inte syns

Men hon konstaterar samtidigt att vi behöver jobba mer med analyser och bli bättre på att koppla våra aktiviteter till vilka effekter vi vill uppnå.

– När vi följer upp vårt arbete på rätt sätt blir det också tydligt hur vi arbetar i våra grunduppdrag, och i samverkan med andra, för att påverka invånarnas livsvillkor. Det här är ett arbete som inte alltid syns, men som är en förutsättning för att vi på sikt ska kunna skapa jämlika livsvillkor, säger Melia Olsson.

Att Borås ska bli socialt hållbart står i reglementet

En förändring som kan tyckas liten är att Socialt hållbart Borås, tillsammans med Visionen och ett långsiktigt hållbart samhälle, nu nämns i ”Reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder”.

– Det är en stor förändring i sak. Det befäster att arbetet är viktigt och att vi alla, politiker och tjänstepersoner, ska sträva mot att Borås blir hållbart, säger Melia Olsson.

Mycket på gång

Det finns flera enskilda aktiviteter som redan genomförts eller som är på gång att genomföras. Det kan vara satsningar som riktar sig direkt till invånarna, som till exempel språkutvecklande insatser på Norrby och arbetssättet att utgå från skolan som en arena, detta görs till att börja med på Sjöbo.

Det kan också vara arbete av intern karaktär, som till exempel att se över vägledande dokument, ta fram en modell för hur vi kan jobba med områdesutveckling och att implementera ett familjecentrerat arbetssätt.

Dessutom är ett stort arbete igång för att utveckla Norrby tillsammans med norrbyborna. Ett annat exempel handlar om att ge mer samhällsinformation, om bland annat arbetsmarknaden, till personer som är nyanlända.

porträttbild på Melia Olsson, processledaere
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Arbetet Socialt hållbart Borås har fått upp styrfarten

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol