Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skolan som arena på Sjöbo

På Sjöboskolan arbetar vi utifrån att använda skolan som en arena. Det kan beskrivas som ett arbetsätt där fler aktörer använder skolans lokaler efter skoltid. Det innebär att skolan öppnar upp sina lokaler så att andra aktörer får möjlighet att lägga delar av sina verksamhet där.

Vi vänder oss till alla som bor på ett område

I arbetet på Sjöbo finns många aktiviteter som vänder sig till barn och unga. Men det finns också aktiviteter för vuxna och familjer som bor på området.

Program och innehåll planeras i nära samarbete med föreningslivet, bostadsbolag och andra kommunala verksamheter.

Arbetssättet på Sjöbo är också ett sätt för andra aktörer i området, som till exempel föreningar, att skapa nätverk och synliggöra sin verksamhet.

Så har vi organiserat arbetet

Arbetet med skolan som en arena samordnas av en samordnare som utgår från Sjöboskolan. Samordnaren planerar och koordinerar insatserna tillsamman med Sjöboskolans rektor.

En projektplan har tagits fram i samverkan mellan Borås Stad, Hälso- och sjukvården, Polisen, föreningslivet och det lokala näringslivet. Eleverna på Sjöboskolan har också medverkat.

Så går det till

Ett stort antal aktiviteter pågår inom ramen för det här arbetssättet.

Exempel på aktiviteter riktat mot barn och unga som pågår eller har genomförts

  • Möjlighet att spela bordtennis i Sjöbohallen och hos Borås GIF. Det kommer ledare från Borås GIF till skolgården och möter upp dem som vill spela bordtennis. Barnen får också sällskap av ledarna på tillbaka när bordtennisen är slut.
  • Det spelas futsal i ena delen av Sjöbohallen och de som hellre vill dansa gör det i andra delen av Sjöbohallen. Detta är ett samarbete mellan skolan, Borås GIF och WY Dansskola
  • Borås dansförening har haft dans i Sjöbohallen. Alla som ville kunde komma dit och dansa.
  • Torsdagsklubben i Sjöbohallen. Då anordnas spontanaktiviteter, extra läxhjälp och det serveras mellanmål i samverkan med fritidsgården, AB Bostäder, Victoria Hem, olika studieförbund och lokala föreningar.
  • Kulturskolan en cirkusgrupp som håller till i Sjöbohallen.
  • Fritidsgården flyttar in i Sjöbohallen och har öppet hus med olika aktiviteter som pågår fram till kvällen. Det sker tillsammans med ledare från ledare från RF Sisu.
  • Ordpalatset är en förening som jobbar med språkutveckling i kombination med fysisk aktivitet.
  • Utöver detta har det varit rörelsesatsningen på Sjöboskolan där RF Sisu utbildar mellanstadieelever i ledarskap och rörelseglädje.
  • Idrottsskola på Sjöbo i samverkan med RF-Sisu, Fritid- och folkhäloförvaltningen och det lokala föreningslivet.

Exempel på aktiviteter riktat till vårdnadshavare och familj

För familjer och vuxna erbjuds det kontinuerligt olika typer av föreläsningar, föräldrautbildningar och teambuildande aktiviteter.

Bland annat erbjuder biblioteket läsklubb för föräldrar och barn, och på kvällstid har flera föreningar aktiviteter i skolans lokaler. Bland annat erbjuds schack och yoga.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skolan som arena på Sjöbo

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol