Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bakgrund till En god start i livet

En god start i livet är avgörande för barns livsvillkor och hälsa, både under uppväxten och senare i livet. Fokus i målområdet En god start i livet ligger därför på tidiga insatser i barns liv. Ju tidigare desto bättre. Insatserna sker till alla, men mer där det behövs som mest.

Att satsa tidigt lönar sig i längden

Ett barn som har goda fysiska och ekonomiska uppväxtvillkor och trygga relationer till vuxna, bra kompisar och möjlighet att leka, mår och utvecklas bättre både kognitivt, mentalt, socialt och motoriskt.

Men alla barn i Borås har inte samma förutsättningar eftersom föräldrarna inte har samma sociala och ekonomiska resurser. Det gör att barn utvecklas olika under sin uppväxt.

Vi vet att vuxna är viktiga för barn och ungdomar

Allra viktigast är vårdnadshavaren, både för anknytning, tidig språkutveckling och möjligheterna att klara skolan. Vårdnadshavare och andra vuxna i barns och ungas direkta närhet har en unik möjlighet att vara viktiga vuxna som främjar barnens hälsa och utveckling.

Därför behövs mer läsning och berättelser

Att barn och unga tidigt får läs- och berättarupplevelser vet vi idag har stor betydelse för språkutvecklingen, skolarbetet och möjligheterna i livet. Språkutveckling handlar om mer än bara det talade språket, det ringar in alla olika sätt som barn och unga kommunicerar på.

Fritid som skapar mervärden

Vid sidan av skolan har även fritiden en stor betydelse för barns och ungas utveckling. Barns kultur- och fritidsliv är viktigt för att skapa sammanhållning, stärka integrationen och främja hälsa och tillit.

För unga kan fritiden vara kompenserande och en viktig motvikt till en mindre tillfredsställande tillvaro.

Vikten av att klara gymnasiet

Barn och unga som inte har en fullföljd gymnasieutbildning riskerar i högre grad arbetslöshet, sämre hälsa och kriminalitet. De har ett större behov av försörjningsstöd och har en låg delaktighet i samhället.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bakgrund till En god start i livet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol