Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Tyck till om visionsförslaget

Under hösten 2020 har vi samlat in synpunkter på visionen Borås 2025 från invånare, näringsliv, föreningsliv, akademi och Borås Stads politiker. Med synpunkterna som grund har vi tagit fram ett förslag på en vision för Borås med delvis nytt innehåll.

Förslag på vision

Den nuvarande visionen heter Borås 2025 eftersom den visar hur vi tänker oss att vi vill att Borås ska vara år 2025. I det nya förslaget finns ingen tidshorisont. Tanken är att visionen istället ska uppdateras vid behov. Visionen består av en inledning och fyra visionsområden.

Visionsförslaget

Arbetet med att ta fram förslaget

Bidra med dina synpunkter

Nu vill vi veta vad du tycker om förslaget till ny vision! Du bidrar med dina synpunkter genom att läsa texten här ovanför och lämna synpunkter via synpunktsformuläret senast den 31 maj 2021.

Vem eller vad representerar du när du svarar på frågorna? * (obligatorisk)
Vem eller vad representerar du när du svarar på frågorna?

Dina synpunkter på:
Fyll i vad du tycker om visionen i sin helhet samt om du har särskilda synpunkter på någon av delarna i visionen.


Om den nuvarande visionen för Borås

Borås 2025, visionen som sedan 2012 har varit Borås ledstjärna, ska fräschas upp för att kunna blicka ännu en bit framåt i tiden.

Den nuvarande visionen Borås 2025

Är du nyfiken på vad som har hänt i Borås i visionens anda de senaste åtta åren? Läs sammanställningen!

Sammanställning av vad som har hänt sedan Borås 2025 kom till

Illustration med barn, cyklar, viskan och hus.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tyck till om visionsförslaget

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol