Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Hur går revideringen av visionen till?

För snart tio år sedan tog de som bor, arbetar, lever, umgås och möts i Borås tillsammans fram det som kom att bli visionen Borås 2025. Nu när den ska fräschas upp och få ett nytt innehåll efterlyser Borås Stads politiker återigen massor av synpunkter från boråsarna.

Borås 2025

Visionen antogs av Kommunfullmäktige 2012 efter en bred förankring. Nu ska visionen ses över för att få ett nytt innehåll. Under hösten kommer visionen därför bearbetas och diskuteras av invånare, förtroendevalda, näringslivet, föreningslivet, högskolan med flera.

Hur mycket som kommer att finnas kvar och hur mycket som kommer att förändras beror på vad politikerna uppfattar att boråsarna önskar sig av sin framtida kommun. Allt det som kommer in kommer att publiceras löpande på boras.se.

Vad tycker andra?

Kommunstyrelsen har dock redan bestämt att visionen även i fortsättningen ska vila på en grund av hållbar utveckling utifrån de tre perspektiven ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Visionen bygger på hållbarhet

Tidsplan

  • 6 oktober till 6 december 2020: Insamling av synpunkter från allmänhet och övriga intressentgrupper
  • Februari 2021: Ett förslag till ny, reviderad vision går ut på remiss till Borås Stads nämnder och bolagsstyrelser
  • Juni 2021: Kommunstyrelsen fattar beslut om ny vision
  • Augusti 2021: Kommunfullmäktige fattar beslut om den nya visionen

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hur går revideringen av visionen till?

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol