Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Barns rättigheter i skottlinjen

Bris nya rapport Barns rättigheter i skottlinjen belyser att frågan om gängkriminalitet är en fråga som handlar om barn, barns rättigheter och barns skilda uppväxtvillkor. Rapporten framhåller vikten av att barn alltid görs delaktiga i frågor som rör barn och att det är en förutsättning för att nå hållbara lösningar. Med hjälp av barn, forskare, aktörer från civilsamhället, representanter från rättsväsendet och skolvärlden ger Bris i rapporten en bred bild av på vilket sätt frågan om gängkriminalitet påverkar och hänger samman med barns rättigheter. Lyssna på Anna Dorrian Werner, barnrättsjurist på Bris, prata om rapporten.

Är du inte anställd i Borås Stad men vill ta del av konferensen? Kontakta MR-strateg Emma Lingefelt.

Tid:
Plats: Digitalt, via Teams

Illustration av barns ansikten

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-09] Barns rättigheter i skottlinjen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol