Drömmen om Norrby
Drömmen om Norrby

Anmäl dig till en arbetsgrupp

Inom kort startar några arbetsgrupper som ska jobba med att förverkliga ”Drömmen om Norrby”. Grupperna kommer att träffas kontinuerligt under en längre period.

Arbetsgrupperna får pengar från Borås Stad för att snabbt kunna påbörja de förändringar man vill göra utifrån den plan som tagits fram.

Arbetsgrupperna fokuserar på fem områden

  • Inre miljö

Detta tema handlar om bostaden och de allmänna utrymmena som tvättstuga och trappuppgång samt nedskräpning, grannsamverkan och trygghet.

  • Yttre miljön

Detta tema handlar om den yttre miljön och känslan av trygghet på Norrby, till exempelvis i parker, på gator och parkeringar.

  • Meningsfull fritid

Detta tema handlar om kultur- och fritidsaktiviteter och även samverkan mellan olika föreningar.

  • Förskola, skola och föräldraskap

Detta tema handlar om förskola och skola, samverkan mellan skola och vårdnadshavare samt föräldraskap.

  • Förutsättningar för arbete

Detta tema handlar om frågor som rör möjligheten att få jobb och sysselsättning.

Missa inte tillället att vara med och påverka. Allas engagemang är viktigt så du behövs!

Anmäl dig till en arbetsgrupp

Välj vilken eller vilka grupper du är intresserad av att ingå i: * (obligatorisk)
Välj vilken eller vilka grupper du är intresserad av att ingå i:

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Inspiratörer som tror på sitt Norrby

Dorsa, Baseer, Angelica, Biko, Iliana, Juhani, Suuad och Abdirahman har i den här fotutställningen delat med sig av sina berättelser och drömmar om Norrby, i det stora och i det lilla. Det är personliga möten som i text och bild visar den kraft som finns i oss människor. Bilderna är tagna på platser i Norrby där de tycker om att vara.

Lär känna våra inspiratörer