Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

En ny vision tas fram

Under hösten 2020 har vi samlat in synpunkter på visionen Borås 2025 från invånare, näringsliv, föreningsliv, akademi och Borås Stads politiker. Med synpunkterna som grund har vi tagit fram ett förslag på en vision för Borås med delvis nytt innehåll.

Förslag på vision

Den nuvarande visionen heter Borås 2025 eftersom den visar hur vi tänker oss att vi vill att Borås ska vara år 2025. I det nya förslaget finns ingen tidshorisont. Tanken är att visionen istället ska uppdateras vid behov. Visionen består av en inledning och fyra visionsområden.

Visionsförslaget

Hur revideringen har gått till

Synpunkter har påverkat innehållet

De synpunkter som kom in på det tidigare förslaget till ny vision under våren 2021, har tagits om hand och legat till grund för de ändringar som har lett fram till det aktuella förslaget.

Inkomna synpunkter på förslaget till ny vision Pdf, 664.9 kB.

Förslaget som gick ut på remiss våren 2021

Om den nuvarande visionen för Borås

Borås 2025, visionen som sedan 2012 har varit Borås ledstjärna, ska fräschas upp för att kunna blicka ännu en bit framåt i tiden.

Den nuvarande visionen Borås 2025

Är du nyfiken på vad som har hänt i Borås i visionens anda de senaste åtta åren? Läs sammanställningen!

Sammanställning av vad som har hänt sedan Borås 2025 kom till

Illustration med barn, cyklar, viskan och hus.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: En ny vision tas fram

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol