Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Förslaget som gick ut på remiss

I februari 2021 skickades ett förslag till reviderad vision ut på remiss till kommunala bolag och nämnder, politiska partier i Kommunfullmäktige, föreningar, företag och företagsorganisationer, Högskolan i Borås och studentkåren. Även privatpersoner fick chans att tycka till om förslaget.

Det aktuella förslaget till Vision för framtidens Borås

Synpunkter på den nedanstående versionen av vision Pdf, 664.9 kB.

Borås vision: Remissupplaga

Borås är stad och landsbygd, historia, nutid och framtid.

Borås är en plats där människor möts, utvecklas och lever med närhet till varandra och det vi behöver i vardagen. Vi tar ansvar för nuet och framtiden genom omsorg om människor och miljö. Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är grunden för våra val och beslut.

Vi formar vårt gemensamma Borås i samverkan och dialog.

Det här är vår vision. Den tillhör alla som bor, verkar och möts i Borås. Vi har tagit fram visionen tillsammans, och med gemensamma krafter kan vi göra den till verklighet, för oss alla och för framtida generationer.

Visionsområden


Människor möts i Borås

I Borås finns platser för alla att mötas, helg som vardag. Möten ger glädje och skapar inspiration och social trygghet.

I alla delar av Borås finns ett rikt utbud av mötesplatser där vi tar tillvara på varandras kunskap och erfarenheter. Små och stora möten och evenemang, många internationellt uppmärksammade, gör Borås till en attraktiv mötesplats för både invånare och besökare.

Samverkan mellan invånare, kommun, näringsliv, akademi, föreningar och andra organisationer utvecklar Borås. Dialog och lyhördhet är grunden för allas delaktighet och inflytande över Borås utveckling.

Det är när vi möts som vi tillsammans utvecklar Borås. Tillsammans är vi klokare och kan uträtta så mycket mer.

Möjligheter och mod att utvecklas

Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. Här finns rika förutsättningar för människor och företag att förverkliga idéer och drömmar. I Borås bekräftar vi och tar tillvara människors kraft, kunskap, förmåga och idéer. Nyfikenhet, öppenhet och kreativitet präglar lärandet i skolan, arbetslivet och på fritiden.

Högklassig utbildning från förskola till universitet får människor och samhälle att växa. Tack vare samverkan mellan kommun, universitet, näringsliv och civilsamhälle finns här attraktiva utbildningar på alla nivåer. Goda möjligheter till personlig utveckling och bildning ger boråsarna tillfällen att utvecklas och lära livet ut.

Borås utvecklas på arvet inom textil och handel, samtidigt som det finns framgångsrika företag på många områden. Vi ligger i topp inom miljöteknik och textil innovation. Bredden av branscher och en stark entreprenörsanda ger oss möjlighet att ta tillvara på den kunskap och de talanger som finns här. Med innovation och hållbarhet i fokus utvecklar vi Borås för alla invånare och för framtida generationer.

Ett vardagsnära Borås

Vi som bor, verkar och möts i Borås har nära till det vi behöver i vardagen, till aktiviteter och till varandra.

I Borås finns det service, fritidsaktiviteter, kultur och företag där människor bor och verkar. Oavsett var du befinner dig har du nära till natur och tillgängliga grönområden. Hela Borås lever och det vi behöver för en bra vardag finns nära till hands. I hela kommunen finns det ett utbud av bostäder som passar olika åldrar och olika familjesituationer. Våra bostadsområden är anpassade efter invånarnas behov och präglade av mångfald och öppenhet.

Borås stadskärna är liksom hela kommunen en trygg plats formad av människor i rörelse, grönska, färg och kultur av olika slag. Gator, torg och parker är våra gemensamma vardagsrum och här finns aktiviteter under många av dygnets timmar.

Omsorg om miljön och varandra

I Borås finns en stor medvetenhet om hur våra beslut i dag påverkar framtida generationer. Vi tar ansvar genom att behandla både varandra och vår miljö med omsorg. Vi lever i harmoni med en rik natur, med vår omvärld och med varandra.

Vi tar gemensamt ansvar för miljön genom att leva hållbart och hantera energikällor och naturresurser på ett klokt och hållbart sätt. Tillsammans har vi skapat förutsättningar för enkla och smarta val i vardagen. I Borås konsumerar vi närproducerat, återvinner och återanvänder. I Borås är det lätt att förflytta sig med kollektivtrafik, till fots och med cykel eller andra miljömässigt anpassade transportmedel.

I Borås visar vi varandra tillit, är jämlika och känner oss trygga i livets alla skeden. Vi tar gemensamt ansvar för att barn har en trygg och god uppväxt och att äldre har en trygg och socialt rik ålderdom.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Förslaget som gick ut på remiss

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol