Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Hur revideringen har gått till

Här beskrivs arbetet med att revidera visionen Borås 2025. Synpunkter från förtroendevalda, näringsliv, föreningsliv, akademi och Borås invånare som samlades in under hösten 2020 har legat till grund för revideringen. Uppdraget har varit att uppdatera visionen utifrån de olika intressenternas synpunkter och att göra visionen ännu mer till hela Borås vision.

Borås vision - Information till remissupplagan Pdf, 871.5 kB, öppnas i nytt fönster.

I ovanstående dokument finns en sammanfattning av de önskemål på innehåll i visionen som kom in under hösten 2020.

Förslag på ny vision för Borås

Arbetsgång

  • 6 oktober till 6 december 2020: Insamling av synpunkter från allmänhet och övriga intressentgrupper
  • Februari 2021: Ett förslag till ny, reviderad vision gick ut på remiss till kommunala bolag och nämnder, politiska partier i Kommunfullmäktige, föreningar, företag och företagsorganisationer, Högskolan i Borås, studentkåren och privatpersoner.
  • Augusti 2021: Kommunstyrelsen fattar beslut om ny vision
  • September 2021: Kommunfullmäktige fattar beslut om den nya visionen
Illustration med löpare, hopprep, viskan, en hund och en person med rullator.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hur revideringen har gått till

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol