Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Så togs Visionen om framtidens Borås fram

Sedan september 2021 finns en vision för Borås som kallas Visionen om framtidens Borås.

På den här sidan beskriver vi hur det gick till när den gamla visionen från 2012, som hette Borås 2025, fick ett delvis nytt innehåll.

Sedan den gamla visionen blev till 2012 har mycket hänt i Borås. Därför beslöt Kommunstyrelsen 2020 att det var dags att revidera den och åter igen lyssna på vad alla de som bor, verkar och möts i Borås önskar sig av sitt framtida Borås.

Revideringen av visionen påbörjades i september 2020. Startskottet för arbetet var dialoger med olika intressentgrupper utifrån frågeställningen ”Vad ska Borås bli?” Under hösten samlade Borås Stad in en mängd synpunkter från invånare, näringsliv, föreningsliv, civilsamhälle, akademi, medarbetare i Borås Stad och förtroendevalda. Många blev inbjudna till att delta i någon av de 13 workshopar som arrangerades och alla boråsare uppmanades till att skicka in sina önskemål om hur Borås borde utvecklas.

Inkomna synpunkter om idéer om vad Borås ska bli

De synpunkter som kom in var utgångspunkten för formuleringen av den nya visionen. Många ville ha en kortare och mer kärnfull vision, så det förslag som togs fram var betydligt mindre omfattande än den gamla visionen. Förslaget gick ut på remiss under våren 2021 till kommunala bolag och nämnder, politiska partier i Kommunfullmäktige, föreningar, företag och företagsorganisationer, Högskolan i Borås och studentkåren. Även allmänheten fick möjlighet att lämna synpunkter på visionen via boras.se. Efter att svaren på remissen hade kommit in, bearbetades samtliga kommunalråd visionen ytterligare tills den fick sina slutgiltiga formuleringar.

De synpunkter som har kommit in i olika skeden har styrt hur förslaget till ny vision har formulerats. Förslaget har sedan bearbetats på arbetsmöten med samtliga kommunalråd för att få sin slutgiltiga form.

Visionen om framtidens Borås

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Så togs Visionen om framtidens Borås fram

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Gruppbild med representanter från Vracar

  Tillgänglighet i fokus under studiebesök från Serbien

  Publicerad

  Under vecka 39 har representanter från Vračar varit på studiebesök i Borås. Borås Stad och den serbiska kommundelen Vračar har ett så kallat kommunalt partnersk...
 • En krislåda

  Mat i fokus under Krisberedskapsveckan 2022

  Publicerad

  Den 26 september - 2 oktober är det den nationella Krisberedskapsveckan. Det är en kampanj som vill få Sveriges invånare att fundera över hur de löser sitt beho...
 • Svante Stomberg på Sandwalls plats framför en filmkamera

  Stadsdirektören svarar på viral trend på TikTok

  Publicerad

  Sedan knappt en vecka tillbaka trendar hashtaggen #vadhänderiborås på den sociala mediekanalen TikTok. Bilden av Borås som sprids är en mörk och dystopisk plats...
 • Enhetschefer och kockar som tagit pris i White Guide Junior. 

  Borås Stad topp 3 i White Guide Junior

  Publicerad

  Av 10 nominerade kommuner hamnade Borås Stad på tredje plats i kategorin Årets hållbara skolmatskommun. Det stod klart igår den 20 september när White Guide Jun...
 • Chatboten HjälpSam

  Säg hej till vår nya digitala medarbetare!

  Publicerad

  Idag gör vår nya digitala medarbetare sin första dag på Borås Stad och boras.se. Hen kommer finnas tillgänglig för att besvara besökarnas frågor dygnet runt.
Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Överförmyndarnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan 5