Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Integrationsdagen 2021

Tack för din medverkan på Integrationsdagen 2021. Ännu en konferens har avslutas och planering inför nästa år är i full gång.

Eftersom det finns efterfrågan på att kunna ta del av presentationerna även i efterhand har vi samlat dessa här.

Migration i vår tid Lisa Pelling utredningschef vid Arena Idé samt ledarskribent på Dagens Arena.

Går det att bygga bort bostadssegregationen? Micael Nilsson expert vid Boverket.

Boende och närmiljöer i ett socialt hållbart Borås Jonas Ward förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kerstin Hermansson ansvarigt kommunalråd.

Fakta för förändring – hur löser vi dagens utmaningar och tar tillvara framtidens möjligheter? Ahmed Abdirahman vd och grundare för Global Village.

Rapporter, Fakta för Förändring från Stiftelsen The Global Village.

Frågor och svar

Då tiden inte räckte till att besvar alla frågor från publiken på Integrationsdagen har några av föreläsarna skriftligt svarat på ytterligare frågor.

Svar från Anders Johnson

Väldigt mycket handlar om vad invandrande betytt för Sverige fram till 1970-talet. Hur ser det ut de senaste 50 åren?

I början av 1970-talet upphörde den utomnordiska arbetskraftsinvandringen och sedan dess har invandringen dominerats av utomeuropeisk flykting- och anhöriginvandring. Bland dessa invandrare har många startat företag, ofta inom tjänstesektorn. Bland de invandrade entreprenörer som har byggt upp företag efter 1970 och som har blivit mycket framgångsrika kan följande nämnas:

 • Ayad Al Saffar, Libanon, Klockgrossisten
 • Barbara Bergström, USA, Internationella Engelska skolan
 • Adam och Dorotea Bromberg, Polen, Brombergs bokförlag
 • Bicky Chakraborty, Indien, Elite Hotel
 • Saeid Esmaeilzadeh och Ashkan Puoya., Iran, Serendipity Innovations
 • Salvatore Grimaldi, Italien, har varit engagerad i flera företag bland annat Monark
 • Hans Laidwa, Estland, Estline
 • Fernado di Luca, Italien, Zeta (livsmedelsimport)
 • Darko Pevan, Kroatien, Välliinge Invest (komponenter till laminatgolv)
 • Matti Viio, Fnland, Snickers Workwear
 • Shori Zand, Irran, Avestina (vårdföretg)

Svar från Lisa Pelling:

Varförhar vi hamnat i en sådan hård diskussion där vi inte ser människan med familjen och sina egna unika förmågor och förutsättningar, kan diskussionen vända?

Orsakerna till att vi hamnar här är många. Politiker som utmålar människor som flyttar till Sverige som enbart en kostnad bär ett stort ansvar. Det går att vända diskussionen. I min och Johanna Lindells bok "Det svenska missnöjet" efterlyser vi en ny berättelse om migrationslandet Sverige, en berättelse som kan ersätta den främlingsfientliga berättelse som dominerar på många orter idag. Boken läses just nu av studiecirklar runt om i landet. Jag hoppas mycket på människors samlade klokskap, bidra gärna du också! Mer här: https://arenaide.se/bocker/det-svenska-missnojet-2/  Länk till annan webbplats.

Afrika beskrivs ibland som en ”ungdomsgård” medan Europa blir ett ”ålderdomshem”. Dvs. att majoriteten av Afrikas befolkning blir yngre personer medan Europas blir äldre. Vilken påverkan kan detta få?

Jag nämnde detta kort under min presentation. Afrika är en stor världsdel som består av över 50 länder. Därför är det alltid vanskligt att säga något generellt om "Afrika". Men man kan säga att på ett övergripande plan kommer den stora konsekvensen av en ung och växande befolkning i Afrika att vara migration inom den afrikanska kontinenten, från landsbygden och mindre städer in till de växande megastäderna. Det finns också en enorm potential för både ekonomisk tillväxt och välståndsökning. Fler än tidigare kommer att ha möjlighet att söka sig till andra världsdelar. Hur den migrationen ser ut och tas emot kommer att avgöras av politiska beslut i både de länder som migranterna lämnar och de länder de flytar till.

Hur kan vi vara humana och värna asylrätt samtidigt som att mottagandet inte är kostsamt för den egna befolkningen?

Jag tror inte att något land kan ha en helt fri invandring. Men Sverige kan ge vårt bidrag till att värna asylrätten utan att det behöver vara kostsamt för de som lever i Sverige idag. Det handlar om omfördelning: vi är ett rikt land, och vi kan bli mycket bättre på att omfördela från de långsiktiga vinster som ett tillskott av kompetens, arbetskraft och företagsamhet ger, till att täcka de kortsiktiga kostnader som uppstår de första åren i Sverige. Det handlar om att investera i människor: om vi gör det klokt kan invandringen till Sverige bli ett ännu större bidrag till vårt välstånd.

Svar från Jonas Ward och Kerstin Hermansson:

Ser ni några problem med ”Gårdstensmodellen” utifrån det ”hela staden perspektiv” och eller den samverkan med de boende som ni eftersträvar?

Arbetet med målområdet Boende och närmiljö inom Socialt hållbart Borås kommer bedrivas på två nivåer. Dels kommer vi se över och ta tag i förändringar som behöver ske i hela kommunen. Vad bygger vi var, och för vem? Hur undviker vi att ytterligare förstärka bostadssegregationen, utan istället aktivt agera för att minska den? Det låter sig bara göras om vi tittar på hur vi planerar hela kommunens utveckling. Men dels kommer vi även att prioritera vissa områden lite extra, där så behövs utifrån livsvillkor och hälsa. Här behöver vi hitta en gemensam modell för områdesutveckling ihop med de boende, det lokala förenings- och näringslivet samt statliga myndigheter såsom Polisen. Det är i detta sammanhang vi har inspirerats av vilken kraft framåt som skapats i Gårdsten av att ett kommunalt bostadsbolag tagit en tydlig ledartröja och med stort förtroende och engagemang från de boende lyckats lyfta området bort från att klassas som särskilt utsatt.

Vi tror helt enkelt på att jobba med hela staden- och områdesperspektivet parallellt för att nå framgång med arbetet. Vi kommer behöva lära, lyssna och anpassa arbetet löpande. Återkom gärna till mig med eventuella ytterligare tankar kring detta!

Integrationsdagen 2021 arrangerades i samverkan mellan Borås Stad och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Integrationsdagen 2021

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol