Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Klimatneutrala Borås 2030

Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Vi måste agera nu, och arbeta tillsammans för att skynda på klimatomställningen.

Därför finns satsningen Klimatneutrala Borås 2030. Tillsammans med andra ska vi öka takten i arbetet med den lokala klimatomställningen. Vi testar nya arbetssätt och lösningar, lär av varandra och arbetar för att skapa en stad som fungerar bra för människorna som bor i den, som är bra för invånarnas, företagens och samhällets ekonomi – och – som är bra för klimatet.

En man som kör bil

Res mer hållbart
Frirulla i trafiken? De finns bättre sätt att resa klimatsmart.

En kvinna som mixar matrester

Minska matsvinnet
Mixa det som blir över? Det finns bättre sätt du kan minska ditt matsvinn på.

En vuxen pingvin har följe av tre pingvinungar.

Vi driver på för ett klimatneutralt Borås
Genom Klimatneutrala Borås 2030 ökar vi takten i vårt arbete med den lokala klimatomställningen. Borås Stad projektleder och samverkar med fyra projektpartners. Mer om oss hittar du här!

Händer som drejar tillsammans. 

Våra fokusområden
Tillsammans har vi identifierat de fyra viktigaste områdena för klimatomställning i Borås. Läs mer vilka de är och vad vi gör inom respektive område.

En bild på framsidan av Klimatkontrakt 2030.

Klimatkontrakt 2030
Nationell, regional och lokal nivå måste arbeta på nya sätt, åt samma håll och tillsammans. Och klimatomställningen måste gå fortare. Kontraktet som vi undertecknade i slutet av 2023 är ett verktyg för detta.

Klimatneutrala Borås 2030 - en del av Viable Cities

Viable Cities mission är Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Tillsammans med städer – kommuner, näringsliv, akademi och civilsamhälle – och myndigheter arbetar Viable Cities för att skapa ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara städer.

I storsatsningen Klimatneutrala städer 2030 arbetar 23 svenska kommuner – som tillsammans har 40 procent av Sveriges befolkning – tillsammans med Viable Cities och sex myndigheter för att nå missionen. Satsningens centrala verktyg för detta är Klimatkontrakt 2030.

Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender

Denna tidsperiod finns inga aktiviteter
Klimatneutrala Borås 2030:s logotyp mot en grå bakgrund.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Klimatneutrala Borås 2030

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol