Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Digitala studiebesök

Här kan du få en inblick i olika verksamheter som finns i Borås och få veta mer om dessa. Du kan ”besöka”: Anhörigkonsulenterna i Borås, Konsument Borås, Mini-Maria, Personligt ombud, Relationsvåldsenheten, Berggården och kamrat föreningen Elvan, Kyrkans samtalsmottagning, Matbutiken, RSMH och Psykiatrins kvarter.

Digitala studiebesök kan ses digitalt 13-17 september

Anhörigkonsulenterna i Borås Stad informerar om att det finns anhörigstöd, som är för dig som stödjer eller hjälper någon i din närhet.

Konsument Borås kan ge dig tips och råd för en stabilare privat ekonomi. För att kontakta oss behöver du inte ha skulder. Du kanske t ex bara känner dig bekymrad över din ekonomi eller har några obetalda räkningar.

Mini-Maria Södra Älvsborg finns för dig som är ungdom eller ung vuxen upp till 21 år och som har frågor om alkohol, droger eller spel om pengar. 

Personligt ombud vänder sig till dig som är 18 år eller äldre och har en psykisk funktionsnedsättning som gör att du är i behov av vård, stöd och andra insatser i samhället.

Relationsvåldsenheten möter personer över 18 år bosatta i Borås Stad som är eller har varit utsatta för våld i en nära relation och utifrån det behöver stöd.

Relationsvåldspodden är en podcast om våld i nära relationer där vi talar om vilket stöd de finns att få om du är utsatt för våld i nära relation.

Berggården är en öppen mötesplats för dig med psykisk ohälsa. På Berggården arbetar stödassistenter med lång erfarenhet, och här finns möjligheter till social samvaro.

Kyrkans samtalsmottagning i Borås erbjuder stödsamtal, krissamtal, själavårdssamtal, parsamtal eller det där samtalet som behövs med någon utomstående.

Matbutiken är ett samarbete mellan Frälsningsarmén, Brokyrkan i Borås, Svenska kyrkan i Borås och med stöd från Västra Götalandsregionen.

RSMH Tryggheten, en plats där du ska känna dig trygg och vara den du är. Vi umgås i all enkelhet och ordnar aktiviteter som du kan delta i utan att känna stress och behöva prestera en massa.

Psykiatrins kvarter. Vuxenpsykiatriska kliniken Södra Älvsborgs sjukhus finns för dig med allvarlig psykiatrisk ohälsa som behöver utredning, vård och behandling, inom öppenvården, dagvård eller inom slutenvården.

Folkhälsomyndigheten. Många känner en inre stress och oro för sin egen hälsa och livssituation, eller kanske någon annans hälsa och liv. Folkhälsomyndigheten har samlat några tips som kan hjälpa dig att må bra.

Tips på radioinslag och föreläsningar

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Digitala studiebesök

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol