Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Socialt hållbart Borås

För de allra flesta är Borås en bra plats där man trivs och vill leva sitt liv. Men samtidigt ökar skillnaderna i livsvillkor och hälsa, både mellan olika grupper i samhället och mellan olika områden. Att motverka detta har blivit en av våra allra största samhällsutmaningar.

För att minska skillnaderna har vi nu ett särskilt fokus på det vi kallar Socialt hållbart Borås, stadens långsiktiga arbete för att skapa mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa för våra invånare. Politikerna har pekat ut riktningen och arbetet sker inom tre områden.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar

Här kan du läsa mer om vad vi gör inom respektive område.

Barn leker i en sandlåda

En god start i livet och goda uppväxtvillkor
Att få en god start i livet är avgörande för barns livsvillkor och hälsa, både under uppväxten och senare i vuxenlivet. I de aktiviteter vi gör inom det här området har vi fokus på tidiga insatser i barns liv. Ju tidigare desto bättre. Insatserna sker till alla, men mer där det behövs som mest.

Tecknade skolbyggnader mot en mörkblå bakgrund

Boende och närmiljö
Platsen och bostaden spelar roll för hur människor mår och kan utvecklas. En integrerad, trygg och hälsofrämjande boendemiljö främjar såväl den enskilda människan, som själva området och samhället i stort. Det är vad det här målområdet fokuserar på.

studentmössor

Förutsättningar för arbete
Arbete och utbildning ger människor en identitet och ett socialt liv. Det ger också en ekonomisk trygghet som spelar stor roll för hur vi mår. I det aktiviteter som genomförs inom det här området vill vi stärka människors möjligheter att få en utbildning och ett arbete.

Områdesutveckling
Områdesutveckling innebär att vi riktar fokus mot ett specifikt geografiskt område där vi arbetar med alla tre målområdena samtidigt. Vi arbetar utifrån områdets behov och de boendes delaktighet för att öka tilliten, tryggheten och sammanhållningen i området och i hela Borås.

Nyheter om socialt hållbart Borås

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Socialt hållbart Borås

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol