Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Prövar att ta mer social hänsyn i markanvisningar

Vi prövar nu att arbeta med ökad social hänsyn i markanvisningar. Ett mer socialt hållbart byggande gynnar på sikt alla invånare i kommunen.

Vad?

En markanvisning är en överenskommelse om vem som får bygga på kommunal mark.

Genom att till exempel genomföra markanvisningstävlingar kan kommunen aktivt ställa krav på att byggaktören tar hänsyn till sociala faktorer. Det kan handla om att öka variationen av bostadsstorlekar, upplåtelseformer och boendetyper för att fler ska ha möjlighet att bo i ett område.

Varför?

Ett aktivt arbete med kommunens egen mark kan fungera som ett verktyg för att främja den sociala hållbarheten i stadsutvecklingen.

Hur?

Borås Stad undersöker möjligheten till ett forskningssamarbete kring markanvisningstävlingar.

När?

Arbetet påbörjas under 2023.

Vem?

Samhällbyggnadsförvaltningen ansvarar för aktiviteten.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Prövar att ta mer social hänsyn i markanvisningar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol