Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tar fram en handlingsplan mot hemlöshet

Nu tar vi fram en handlingsplan mot hemlöshet. Handlingsplanen beskriver de aktiviteter som stadens aktörer ska arbeta med för att ingen i Borås ska stå utan bostad.

Vad?

I början av 2023 beslutar kommunfullmäktige om det reviderade programmet för hemlöshet. Programmet ska ligga till grund för den kommande handlingsplanen mot hemlöshet.

Handlingsplanen kommer att innehålla aktiviteter som berör flera aktörer i staden.

Varför?

Hemlöshet är ett problem som skapar stor utsatthet och som ofta grundar sig i flera olika orsaker. För att förebygga och motverka hemlöshet behövs många typer av insatser.

Aktörer såsom nämnder, bostadsbolag och civilsamhälle behöver samverka för att göra skillnad. Handlingsplanen kommer att beskriva prioriterade aktiviteter och vilka aktörer som behöver involveras för att genomföra dem.

Hur?

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen leder en arbetsgrupp där flera förvaltningar och bostadsbolag ingår.

Arbetsgruppens uppgift är att ta fram ett förslag på en handlingsplan.

När?

Arbetet pågår under 2023.

Vem?

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har ett samordningsansvar.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tar fram en handlingsplan mot hemlöshet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol