Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Anställer två socialrådgivare till Norrbyhuset, Hässlehuset och Sjöbo

Vi vill tidigt kunna erbjuda stöd till föräldrar och barn lokalt på Hässleholmen, Norrby och Sjöbo. Det tidiga stödet ges genom att det finns två socialrådgivare placerade på Norrbyhuset och Hässlehuset.

Vad?

Vi anställer två socialrådgivare som är placerade på mötesplatserna på Norrbyhuset och Hässlehuset. De är även kopplade till Sjöbohuset.

Den primära målgruppen är barn från 7 år samt deras föräldrar på områdena.

Varför?

Det är viktigt att barn och unga växer upp med stödjande vuxna. Det stärker barnens hälsa och livsvillkor.

Insatsen görs också för att öka tilliten mellan socialtjänst och invånare.

Hur?

Socialrådgivarna arbetar hälsofrämjande med att stärka relationen mellan föräldrar och socialtjänst. Vi vill tidigt kunna erbjuda stöd och motivera familjer att ta emot biståndsbedömda insatser.

Socialrådgivarna erbjuder stöd som till exempel rådgivande samtal och föräldraskapsutbildningar och kurativa samtal för barn.

För att nå målgruppen krävs en bred samverkan med skolor, stadsdelsvärdar, fältgruppen, föreningslivet och de kommunala mötesplatserna.

När?

Arbetet pågår under 2022 till 2024.

Vem?

Ansvarig för aktiviteten är Individ- och familjeomsorgsförvaltningen tillsammans med Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Kulturförvaltningen.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Anställer två socialrådgivare till Norrbyhuset, Hässlehuset och Sjöbo

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol