Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arenaskola Sjöbo

På Sjöboskolan har vi startat en Arenaskola, som kan beskrivas som en mötesplats i Sjöboområdet.

Vad vi gör och varför

Vi använder oss av skolans lokaler som ett nav för andra aktiviteter. Dessa aktiviteter tar vid när den ordinarie skoldagen är slut.

Syftet med Arenaskola Sjöbo är barns uppväxtvillkor förbättras när flera aktörer samverkar kring barnen på samma geografiska plats. På detta sätt stärks också skolans kompensatoriska uppdrag.

Arenaskolans målgrupper

Arenaskola Sjöbo vänder sig till barn och unga. Det erbjuds även aktiviteter och stöd för familjer och andra vuxna. Program och innehåll planeras i nära samarbete med föreningslivet, bostadsbolag och andra kommunala verksamheter.

För vårdnadshavare och andra viktiga vuxna erbjuds bland annat vuxenstöd. Det planeras även för bokcirklar och föreläsningar.

Arenaskola är också en mötesplats för andra aktörer i området, som till exempel föreningar, som har behov av att skapa nätverk och synliggöra sin verksamhet.

Så har vi organiserat arbetet

Arbetet med Arenaskolan samordnas av en samordnare som utgår från Sjöboskolan. Samordnaren planerar och koordinerar insatserna tillsamman med Sjöboskolans rektor.

En projektplan har tagits fram i samverkan mellan Borås Stad, Hälso- och sjukvården, Polisen, föreningslivet och det lokala näringslivet. Eleverna på Sjöboskolan har också medverkat.

Tidsplan

Arbetet med Arenaskola SJöbo påbörjades i januari 2021 och pågår tillsvidare.

Så går det till

Ett stort antal aktiviteter planeras sätta igång inom Arenaskolan och nedan redovisas de som nu har kommit igång.

Aktiviteter riktat mot barn och unga

Sedan april 2021 finns bordtennis i Sjöbohallen och hos Borås GIF på Sjöbo Arena. Varje måndag kommer ledare från Borås Gif till skolgården och möter dem som vill spela bordtennis, sedan går de tillsammans till Sjöbo Arena. Barnen får också sällskap av ledarna på tillbakavägen efter att bordtennisen är slut.

Måndagen fortsätter sedan med innebandy i Sjöbohallen, också det i Borås Gifs regi.

På tisdagar pågår ett samarbete mellan skolan, Borås Gif och WY Dansskola, då spelas det futsal i ena delen av Sjöbohallen och de som hellre vill dansa gör det i andra delen av Sjöbohallen.

Sedan maj 2021 finns Torsdagsklubben kl 14.15 - 16.00 i Sjöbohallen. Här anordnas spontanaktiviteter, extra läxhjälp och mellanmål i samverkan med fritidsgården, AB Bostäder, Victoria Hem, olika studieförbund och lokala föreningar.

På fredagar flyttar fritidsgården och parahallen in i Sjöbohallen och har öppen idrottshall, med olika aktiviteter som pågår fram till kvällen.

Utöver detta pågår också rörelsesatsningen på Sjöboskolan, RF Sisu genomför en spännande satsning och utbildar mellanstadieelever i ledarskap och rörelseglädje. Tanken är att de på frivillig basis ska kunna inspirera yngre elever genom att hålla i rörelserika rastaktiviteter.

Sedan 1 oktober 2021 finns Idrottsskola på Sjöbo i samverkan med RF-Sisu, Fritid- och folkhäloförvaltningen och lokalt föreningsliv. Detta är en del i Arenaskolans rörelsesatsning. Det görs också olika hallaktiviteter i samverkan med Borås Gif.

Aktiviteter riktat mot vårdnadshavare och familj

I samband med Torsdagsklubben kommer man också att anordna familjeeftermiddagar i Sjöbohallen i samverkan med Victoria Hem, Bostäder Borås, olika studieförbund, Lokalt föreningsliv och Biblioteket.

Här kan vårdnadshavare och familjer delta i barnets aktiviteter och lära känna varandra och ta del av det utbud som de olika aktörerna erbjuder. Detta kan också vara ett forum för att bilda en föräldraförening.

Biblioteket har sedan 1 september 2022 startat en bokcirkel för föräldrar och en läsklubb för barn för att bidra till ökat läsande bland barn och vuxna. Man kan nu också få individuell hjälp med att välja böcker som passar ens språkliga förutsättningar.

Som exempel på en aktivitet som riktar sig till vuxna finns också möjlighet att medverka i yoga vid två tillfällen i veckan, i samverkan med Mötesplats Sjöbo och Medborgarskolan.

Aktiviteter riktat mot närsamhället

I samverkan med Kulturförvaltningens handläggare pågår sedan augusti 2021 ett arbete med att tillgängliggöra skolans musik- och bildsalar för konstnärliga aktiviteter efter skoltid.

I samverkan med Mötesplats Sjöbo, Medborgarlabbet och RF-Sisu pågår ett arbete med att tillgängliggöra skolans lokaler för olika aktiviteter.

Länkar

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Arenaskola Sjöbo

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol