Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Utvecklar ett familjecentrerat arbetssätt

Vi utvecklar ett familjecentrerat arbetssätt på våra Familjecentraler. Där samverkar nu flera professioner och aktörer med utgångspunkt i familjens levnadsvillkor och frågor.

Vad?

Familjecentrerat arbetssätt är ett förhållnings- och arbetssätt för att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen.

Varför?

Det är viktigt att komma in så tidigt som möjligt i barnets liv. Genom att arbeta familjecentrerat och stärka de vuxna kring ett barn ökar möjligheterna att ge våra barn och unga en god start i livet.

Hur?

Vi har bland annat utvecklat arbetet på Familjecentralen på Norrby där den öppna förskolan samarbetar med barnmorskor och sjuksköterskor på BVC och MVC.

Se filmen om vad familjecentralerna erbjuder Länk till annan webbplats.

När ?

Aktiviteten startade under 2022 och den nya arbetssättet har nu införts.

Vem?

Aktiviteten är ett samarbete mellan Borås Stad och Västra Götalandsregionen.

Nio medarbetare i Borås Stad står på rad och tittar in i kameran. 
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Utvecklar ett familjecentrerat arbetssätt

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol