Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arenaskola Sjöbo

På Sjöboskolan har vi startat en Arenaskola, en mötesplats i Sjöboområdet. Arenaskola är tänkt att kunna erbjuda en mängd olika aktiviteter och stöd för både barn och vuxna. Arenaskola är en del i arbetet som kallas Socialt hållbart Borås.

Arenaskolans målgrupper

Arenaskola Sjöbo vänder sig till barn och unga som erbjuds flera olika fritidsaktiviteter. Program och innehåll planeras i nära samarbete med föreningslivet och andra kommunala verksamheter.

För vårdnadshavare och andra viktiga vuxna kommer bland annat vuxenstöd kunna erbjudas i samma lokaler. Det planeras även för bokcirklar och föreläsningar.

Arenaskola är också en mötesplats för andra aktörer i området, som till exempel föreningar, som har behov av att skapa nätverk och synliggöra sin verksamhet.

Så har vi organiserat arbetet

Arbetet med Arenaskolan samordnas av en samordnare som utgår från Sjöboskolan. Samordnaren planerar och koordinerar insatserna tillsamman med Sjöboskolans rektor.

En projektplan har tagits fram i samverkan mellan Borås Stad, Hälso- och sjukvården, Polisen, föreningslivet och det lokala näringslivet. Eleverna på Sjöboskolan har också medverkat.

Tidsplan

Arbetet med Arenaskola SJöbo påbörjades i januari 2021 och pågår tillsvidare.

Aktiviteter

Ett stort antal aktiviteter planeras sätta igång inom Arenaskolan och nedan redovisas de som nu har kommit igång.

Aktiviteter riktat mot barn och unga

Sedan april 2021 finns bordtennis i Sjöbohallen i samverkan men Byttorps IF.

Sedan maj 2021 finns Torsdagsklubben kl 14.15 - 16.00 i Sjöbohallen. Här anordnas spontanaktiviteter, extra läxhjälp och mellanmål i samverkan med fritidsgården, AB Bostäder, Kulturskolan, olika studieförbund och lokala föreningar.

Med start 1 oktober 2021 finns nu Idrottsskola på Sjöbo i samverkan med RF-Sisu, Fritid- och folkhäloförvaltningen och lokalt föreningsliv. Detta är en del i Arenaskolans rörelsesatsning. Det görs också olika hallaktiviteter i samverkan med Borås Gif.

Det pågår också en aktivitet i samverkan mellan skolan, AB Bostäder och BAIK där vi arbetar med skolans värdegrund och spelar futsal.

Det är nu klart att det blir höstlovsativiteter vecka 44! Bordtennis, parkour, basket, friidrott, karate i samverkan med Borås Gif, Byttorps IF, IK Ymer och AB Bostäder

Med start 1 november blir det också aktiviteter i Sjöbohallen på fredagar, eftermiddag och kväll.

RF Sisu kommer med start 1 november att hålla i en utbildning för elever i åk 5 och 6 så att dessa kan leda rastaktiviteter med de yngre eleverna på skolan.

Aktiviteter riktat mot vårdnadshavare och familj

I samband med Torsdagsklubben erbjuds familjeeftermiddagar i Sjöbohallen i samverkan med AB Bostäder, Studieförbund, Lokalt föreningsliv och Biblioteket. Här kan vårdnadshavare och familjer delta i barnets aktiviteter och lära känna varandra och ta del av det utbud som de olika aktörerna erbjuder. Detta kan också vara ett forum för att bilda en föräldraförening.

Biblioteket har sedan 1 september startat en bokcirkel för föräldrar och en läsklubb för barn för att bidra till ökat läsande bland barn och vuxna. Man kan där också nu få individuell hjälp med att välja böcker som passar ens språkliga förutsättningar.

Dialogforum och föreläsningar för vårdnadshavare sker med start från 1 oktober i samverkan med Mötesplatsen, Medborgarlabbet, Studieförbund och ABC.

Aktiviteter riktat mot närsamhället

I samverkan med Kulturförvaltningens handläggare pågår sedan augusti 2021 ett arbete med att tillgängliggöra skolans musik- och bildsalar för konstnärliga aktiviteter efter skoltid.

I samverkan med Mötesplats Sjöbo, Medborgarlabbet och RF-Sisu pågår ett arbete med att tillgängliggöra skolans lokaler för olika aktiviteter.


Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Arenaskola Sjöbo

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol