Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Pilottestar servicegrupper, ett arbetslag med handledare

Vi startar så kallade servicegrupper, vilket är ett arbetslag med en ansvarig handledare. Syftet är att boråsare som står utanför arbetsmarknaden ska få en anställning samt utbildning under ett års tid.

Anställningen sker inom områden där Borås Stad har behov av att rekrytera personal.

Vad?

Genom servicegrupper får boråsare som står utanför arbetsmarknaden en anställning i kombination med en individanpassad utbildning om det behövs. Ibland kan det istället handla om en hälsofrämjande insats. Anställningen gäller under ett år.

Tanken är deltagarna får den erfarenhet som krävs för att sedan kunna få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Varför?

Syftet med aktiviteten är att människor utanför arbetsmarknden får ett jobb. Aktiviteten bidrar också till Borås Stads kompetensförsörjning.

Hur?

Aktiviteten testas först på två vård- och omsorgsboenden inom Vård-och äldreförvaltningen, ett ligger på Sjöbo och ett i Sjömarken. På boendena har anställda identifierat lämpliga arbetsuppgifter där avlastning behövs.

En servicegrupp består av mellan fyra och åtta personer med en arbetsmarknadsanställning samt en handledare som är anställd av Arbetslivsförvaltningen. Personerna utför de arbetsuppgifter som medarbetarna på vård- och omsorgsboendena ser att det finns behov av.

När?

Planering av aktiviteten har pågått under hösten 2022. Servicegrupperna beräknas komma igång under första halvåret 2023.

Vem?

Vård-och äldreförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen ansvarar gemensamt för aktiviteten.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Pilottestar servicegrupper, ett arbetslag med handledare

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol