Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Samordnar kommunikationen av arbetsmarknadsfrågor till näringslivet

Vi vill hitta former för att samordna kommunikationen mellan Borås Stad och näringslivet.

Vad?

Vi vill underlätta för näringslivet att ha kontakt med Borås Stad genom att ha en väg in till Borås Stad. Borås Stad tar sedan tar ansvar för att lotsa frågorna rätt.

Det handlar främst om arbetsmarknadsfrågor, som till exempel hur man som företag kan bidra till integration och arbetstillfällen.

Varför?

I en intervjustudie med företrädare från 17 företag i Borås framkom bland annat att många upplever att kommunikationen med Borås Stad är spretig. Det är svårt att samverka med flera olika förvaltningar kring till exempel praktikplatser.

Genom att förenkla och förtydliga kommunikationsvägarna ger vi näringslivet bättre förutsättningar att anställa fler ur utsatta grupper. En breddad rekrytering bidrar till en förbätt­rad kompetensförsörjning hos företagen.

Hur?

Dels kan det handla om att vi skapar en digital ingång på till exempel på borås.se, dels kan det handla om en person som tar emot näringlivets frågor.

Aktiviteten utgår från Borås stads Näringslivsenhet som redan har en legitimitet hos näringslivet och ett uppbyggt nätverk av företagskontakter.

När?

Aktiviteten startar våren 2023.

Vem?

Näringslivsenheten genomför aktiviteten i samarbete med Arbetslivsförvaltningen.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Samordnar kommunikationen av arbetsmarknadsfrågor till näringslivet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol