Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Utvecklar uppsökande verksamhet på Norrby

En arbetsmarknadshandläggare, en coach och en studie- och yrkesvägledare arbetar uppsökande och motiverande mot invånarna på Norrby. Detta för att motivera invånarna till individanpassade studier.

Vad?

Tre personer från Borås Stad arbetar uppsökande mot invånarna på Norrby. Syftet är att motivera och erbjuda enskilda individer en vidareutbildning utifrån sina egna förutsättningar.

Vi startar på Norrby och insatsen bidrar till pågående områdesutveckling.

Områdesutveckling på Norrby

Varför?

Syftet med aktiviteten är att öka antalet invånare på Norrby med utbildning på gymnasienivå.

Hur?

Vi erbjuder och motiverar enskilda personer till en individanpassad utbildning. Det långsiktiga målet är att alla i Borås har en gymnasieutbildning.

Verksamheten sker uppsökande till invånare på Norrby.

När?

Det uppsökande arbetet startade under 2022 och ska fortsätta under 2023.

Vem?

Arbetet riktar sig till invånarna på Norrby och bedrivs av en arbetsmarknadshandläggare från Arbetslivsförvaltningen och en coach samt en studie- och yrkesvägledare från Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Aktiviteten utförs i samverkan med andra redan verksamma aktörer på Norrby, som till exempel stadsdelsvärdar, medarbetare på Mötesplats Norrby och representanter från civilsamhället.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Utvecklar uppsökande verksamhet på Norrby

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol