Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Om arbetet med Socialt hållbart Borås

Här berättar vi mer om hur arbetet med Socialt hållbart Borås är organiserat och varför det startat.

Välfärdsbokslutet som grund

I Välfärdsbokslutet som blev klart i juni 2021 framgår att folkhälsan generellt utvecklas positivt men att skillnaderna i livsvillkor mellan olika grupper ökar. I Välfärdsbokslutet finns statistik av hur boendeformerna är fördelade i olika bostadsområden, den visar siffror för den upplevda tryggheten och hur trångbott det är i olika bostadsområden. Välfärdsbokslutet ger en sammanfattande bild av hur den sociala hållbarheten i Borås förändras över tid.

Välfärdsbokslutet

Avgörande beslut

Med detta som bakgrund fattade kommunstyrelsen i september 2020 ett strategiskt inriktningsbeslut om en första målområde för Socialt hållbart Borås, den vi kallar för En god start i livet och goda uppväxtvillkor. Den 22 mars 2021 utökades arbetet med ytterligare två målområden, Bostäder och närmiljö samt Förutsättningar för arbete.

Inom målområdena förtydligas hur Borås Stad under flera års tid ska ta sig an de utmaningar som blir tydliga i Välfärdsbokslutet. Det slås fast att arbetet ska göras långsiktigt, uthålligt, i samverkan och med ett helhetsperspektiv.

Vägledande principer

För att vi ska nå resultat finns några vägledande principer för hur arbetet med Socialt hållbart Borås ska bedrivas; långsiktigt, uthålligt, i samverkan och med ett helhetsperspektiv.

Organisation för Socialt hållbart Borås

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Om arbetet med Socialt hållbart Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol