Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Områdesutveckling

När vi i Borås Stad pratar om områdesutveckling innebär det att vi jobbar parallellt med flera insatser inom våra tre målområden. De olika insatserna ger mervärde till varandra, är långsiktiga och sker inom ett geografiskt avgränsat område.

På lång sikt kommer det ge resultat i form av att vi får ett tryggare, mer tillitsfullt och mer sammanhållet område. Det gynnar i förlängningen hela Borås och varje enskild människa eftersom segregation och ojämlika livsvillkor angår och drabbar oss alla.

Här listar vi de aktiviteter som genomförs områdesvis inom ramen för Socialt hållbart Borås.

Första fokus är Norrby som är ett centralt område i Borås med stora socioekonomiska utmaningar. På Norrby är människors livsvillkor generellt sett sämre än i Borås i stort och det pågår många insatser som ska bidra till att utveckla området. Här listar vi de aktiviteter som genomförs områdesvis inom ramen för Socialt hållbart Borås.

Aktiviteter på Norrby

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Områdesutveckling

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender