Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Områdesutveckling

Områdesutveckling för oss i Borås innebär att vi jobbar parallellt med flera insatser inom våra tre målområden. Insatserna ger mervärde till varandra, är långsiktiga och sker inom ett geografiskt avgränsat område, som till exempel Norrby.

Första fokus är Norrby som är ett centralt område i Borås med stora socioekonomiska utmaningar. På Norrby är människors livsvillkor generellt sämre än i övriga Borås och det pågår många insatser som bidrar till att utveckla området.

Här listar vi de aktiviteter som genomförs områdesvis inom ramen för Socialt hållbart Borås.

Detta gör vi på Norrby

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Områdesutveckling

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol