Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Detta gör vi på Norrby

På Norrby finns det ett pågående lokalt arbete och det är många inom näringslivet, föreningslivet och civilsamhället som bidrar med idéer, engagemang och resurser för att utveckla området. De boende på området är nyckelaktörer. Därför jobbar vi tillsammans med norrbyborna.

För att nå det övergripande målet med mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa för våra invånare pågår flera aktiviteter i våra verksamheter.

Här beskriver vi de aktiviteter som genomförs, och har genomförts, inom områdesutvecklingen på Norrby.

Detta gör vi

Vi genomför nu flera aktiviteter för att förbättra boendet och närmiljön på Norrby. Listan uppdateras efter hand.

Detta gör vi inom andra målområden på Norrby

Det görs också flera andra aktiviteter på Norrby inom andra målområden. Tanken är att de olika aktiviteterna förstärker varandra och bidrar till områdesutvecklingen.

Detta har vi genomfört

Många av de aktiviteter som vi satsar extra på är tidsbegränsade. Tanken är att några av satsningarna blir en del den ordinarie verksamheten. Här berättar vi mer om de aktiviteter som är genomförda.

Drönarbild över området Norrby. Höghus syns på avstånd. 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Detta gör vi på Norrby

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol