Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Drömmen om Norrby - planen för att utveckla Norrby

Det pågår ett arbete på Norrby där norrbyborna, föreningarna, Borås Stad och bostadbolagen tillsammans formulerar en plan för hur arbetet med att utveckla området ska gå till.

Vi kallar planen för Drömmen om Norrby och vi har nu startat arbetsgrupper som ska ta fram handlingsplaner kring hur drömmarna kan förverkligas.

Vad?

Planen ska visa vad vi gemensamt vill att utvecklingsarbetet ska leda till. Norrbybornas perspektiv är viktigast. Som en del i att inspirera norrbyborna till att vara med i arbetet lanserades en fotoutställning med samma namn, Drömmen om Norrby, i augusti 2022.

Se fotoutställningen Drömmen om Norrby (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Varför?

Områdesutvecklingen behöver utgå från dem som bor och verkar på Norrby, det är dem som känner sitt område bäst. Vi har därför arbetat fram gemensamma mål för området. Målen började tas fram i en workshop i oktober 2022 där över hundra personer deltog.

För att dessa mål ska kunna förverkligas tar vi nu fram gemensamma planer för vad som behöver göras. Arbetet görs i fem arbetsgrupper som jobbar enligt den modell som gemensamt tagits fram.

Jobbar enligt den modell som bygger på ett medskapande arbetssätt

Hur?

Norrbybornas perspektiv har tidigare fångats upp genom det arbete som pågått under ledning av Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Vi kallar det för ett medskapande arbete.

Norrbybornas perspektiv har också fångats upp genom en enkätundersökning som genomförts av det kommunala bostadsbolaget Bostäder i Borås. 24 norrbybor anställdes för att genomföra enkätundersökningen och 1 580 norrbybor svarade på enkäten.

34 personer får extrajobb när nästa steg tas inom Socialt hållbart Borås

En gemensam målbild har tagits fram liksom ett kunskapsunderlag om Norrby. Kunskapsunderlaget är statistik om Norrby som är en del av det Välfärdsbokslut om hela Borås utveckling som görs vartannat år.

Kunskapsunderlag om Norrby

Målbilden, de boendes perspektiv och kunskapsunderlaget pekar ut riktningen i arbetet.

När?

Under hösten 2022 togs en gemensam målbild fram.

Under våren 2023 förväntas handlingsplanerna bli klara. Under 2023 förväntas också de aktiviteter komma igång som syftar till att uppfylla målbilden.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Drömmen om Norrby - planen för att utveckla Norrby

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol