Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Tyck till om visionsförslaget

Under hösten 2020 har vi samlat in synpunkter på visionen Borås 2025 från invånare, näringsliv, föreningsliv, akademi och Borås Stads politiker. Med synpunkterna som grund har vi tagit fram ett förslag på en vision för Borås med delvis nytt innehåll.

Förslag på vision

Den nuvarande visionen heter Borås 2025 eftersom den visar hur vi tänker oss att vi vill att Borås ska vara år 2025. I det nya förslaget finns ingen tidshorisont. Tanken är att visionen istället ska uppdateras vid behov. Visionen består av en inledning och fyra visionsområden.

Visionsförslaget

Arbetet med att ta fram förslaget

Inkomna synpunkter tas omhand

Under juni 2021 uppdateras förslaget till ny vision utifrån de synpunkter som har kommit in. I augusti ska Kommunstyrelsen fatta beslut.

Om den nuvarande visionen för Borås

Borås 2025, visionen som sedan 2012 har varit Borås ledstjärna, ska fräschas upp för att kunna blicka ännu en bit framåt i tiden.

Den nuvarande visionen Borås 2025

Är du nyfiken på vad som har hänt i Borås i visionens anda de senaste åtta åren? Läs sammanställningen!

Sammanställning av vad som har hänt sedan Borås 2025 kom till

Illustration med barn, cyklar, viskan och hus.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tyck till om visionsförslaget

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol