Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Hur går revideringen av visionen till?

Här beskrivs arbetet som ledde fram till remissupplagan av Borås vision. Arbetet med att revidera visionen Borås 2025 har pågått från augusti 2020. Synpunkter från förtroendevalda, näringsliv, föreningsliv, akademi och Borås invånare har legat till grund för revideringen. Revideringsarbetets uppdrag har varit att uppdatera visionen utifrån nämnda målgruppers synpunkter och att göra visionen ännu mer till hela Borås vision. Detta uppdrag har lett till de förändringar som föreslås i den reviderade remissupplagan.

Borås vision - Information till remissupplagan Pdf, 871.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Se även:

Tidsplan

  • 6 oktober till 6 december 2020: Insamling av synpunkter från allmänhet och övriga intressentgrupper
  • Februari 2021: Ett förslag till ny, reviderad vision går ut på remiss till Borås Stads nämnder och bolagsstyrelser
  • Augusti 2021: Kommunstyrelsen fattar beslut om ny vision
  • September 2021: Kommunfullmäktige fattar beslut om den nya visionen
Illustration med löpare, hopprep, viskan, en hund och en person med rullator.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hur går revideringen av visionen till?

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol