Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Urban Talks

Urban Talks är, precis som namnet antyder, ett forum för dialog kring urbana frågor med människa, miljö och framtid i fokus. Urban Talks ingår i det övergripande arbetet med att förbättra kommunikationen i samhällsutvecklingsprocessen.

Forumet består av tjänstepersoner från olika förvaltningar som tillsammans med invånare i Borås vill undersöka och diskutera teman som berör vår gemensamma framtid i den fysiska miljön. Vi planerar för och genomför evenemang på olika platser och i olika former. Vi bjuder in intressanta forskare, aktivister, konstnärer, designers, entreprenörer, arkitekter och invånare till öppna samtal och andra typer av events.

Urban Talks vill:

  • arbeta med och utveckla metoder som gör samhällsutvecklingsfrågor angelägna och lättillgängliga för de som bor och verkar i kommunen
  • vara ett kommunikativt verktyg som syftar till att främja dialog mellan kommunen och invånare i samhällsutvecklingsprojekt
  • knyta globala frågor till de lokala
  • lyfta sociala, kulturella och demokratiska aspekter kring samhällsutveckling
  • få invånare att veta att de kan vara med och påverka samhällsutvecklingsprocessen

Just nu:

Under april och maj 2021 arbetar Urban Talks med att främja barns demokratiska rättigheter i samhällsutvecklingsprocessen genom att engagera barn i namntävlingen för Borås superpark.

Mer om: namntävling för skolor

Illustration av parken

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Urban Talks

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol