Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Urban Talks

Urban Talks är, precis som namnet antyder, ett forum för dialog kring urbana frågor med människa, miljö och framtid i fokus. Urban Talks ingår i det övergripande arbetet med att förbättra kommunikationen i samhällsutvecklingsprocessen.

Forumet består av tjänstepersoner från olika förvaltningar som tillsammans med invånare i Borås vill undersöka och diskutera teman som berör vår gemensamma framtid i den fysiska miljön. Vi planerar för och genomför evenemang på olika platser och i olika former. Vi bjuder in intressanta forskare, aktivister, konstnärer, designers, entreprenörer, arkitekter och invånare till öppna samtal och andra typer av events.

Urban Talks vill:

  • arbeta med och utveckla metoder som gör samhällsutvecklingsfrågor angelägna och lättillgängliga för de som bor och verkar i kommunen
  • vara ett kommunikativt verktyg som syftar till att främja dialog mellan kommunen och invånare i samhällsutvecklingsprojekt
  • knyta globala frågor till de lokala
  • lyfta sociala, kulturella och demokratiska aspekter kring samhällsutveckling
  • få invånare att veta att de kan vara med och påverka samhällsutvecklingsprocessen

Just nu:

Under april och maj 2021 arbetar Urban Talks med att främja barns demokratiska rättigheter i samhällsutvecklingsprocessen genom att engagera barn i namntävlingen för Borås superpark.

Mer om: namntävling för skolor

Illustration av parken
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Urban Talks

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol