Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Röstmottagare i förtidsröstningen

Här tar du del av det du behöver veta för att genomföra ditt uppdrag som röstmottagare i förtidsröstningen och vara trygg samt förberedd inför uppdraget.

Förtidsröstningen genomförs i 15 förtidsröstningslokaler i kommunen och du är en av cirka 220 röstmottagare som ska säkerställa att väljarna i förtid kan lägga sin röst på ett säkert och hemligt sätt.

På denna sida finns information om:

Uppdraget som röstmottagare i förtidsröstningen

I en förtidsröstningslokal arbetar 4-10 röstmottagare. Dessa har olika roller i vallokalen: en eller två arbetar som ansvariga för förtidsröstningslokalen och resterande förordnade som röstmottagare.

Ansvariga leder arbetet i lokalen. Det är myndighetsutövning att tjänstgöra som röstmottagare och det är röstmottagarna som ansvarar för ordning i och i anslutning till lokalen. Uppdraget som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt bemötande. Du ska medverka till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt.

I rollen som röstmottagare förutsätter vi att du:

  • har fyllt 18 år senast valdagen
  • talar god svenska
  • är stresstålig, serviceinriktad och noggrann
  • inte har några politiska förtroendeuppdrag under mandatperioden 2018-2022 eller kandiderar till kommande mandatperiod
  • språkkunskaper är meriterande
  • kan legitimera dig med BankID

Du ska sedan innan ha fått ett schema från dina ansvariga i förtidsröstningslokalen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i lokalen, ta emot röster och markera i väljarförteckningen samt efter stängning räkna antalet mottagna förtidsröster. Rutinerna kan skilja sig beroende på vilken lokal du arbetar i.

Vänligen observera att om du erbjuds uppdraget som röstmottagare och tackar ja till att medverka så är det viktigt att du så snart som möjligt meddelar oss om du får förhinder.

Din medverkan är viktig för oss och för genomförandet av valet!

Ersättning och utbildning

Som ersättning för arbetet som röstmottagare får du ett skattepliktigt arvode. Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val.

Du får en timlön 220 kronor i timmen som röstmottagare och som ansvarig får du 270 kronor i timmen. Det skattepliktiga arvodet betalas endast ut vid fullgjord tjänstgöring, det vill säga deltagande i kursen och tjänstgöringen i antalet timmar.

Löneutbetalning och anmäla konto

Löneutbetalningarna sker den 27 oktober förutsatt att Valkansliet fått in rätt uppgifter.

När du tjänstgör som röstmottagare hos Valnämnden omfattas du av en olycksfallsförsäkring.

För att få löneutbetalning behöver du som inte är anställd via Borås Stad fylla i följande blankett digitalt med ditt kontonummer:

Anmäl direkt på Nordeas webbplats: Anmäl konto Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OBS! Du ska fylla i Borås Stads arbetsgivarnummer i anmälan: 645839

Om du inte fyller i detta i god tid före valet kommer din löneutbetalning på en utbetalningsavi.

Viktiga handledningar och manualer för dig som röstmottagare

Hanledning från Valmyndigheten

Handledning för röstmottagning i förtidsröstningen – Valmyndighetens manual Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Handledningen från Valmyndigheten är det viktigaste verktyget som stöd för dig som röstmottagare. Det är avgörande att du kan och förstår innehållet, som i kronologisk ordning beskriver ditt och dina kollegors uppdrag i lokalen under dagen och kvällen.

På kvällskursen inför valet får du en extra genomgång av innehållet. Handledningen läser du igenom inför kursen och inför valdagen och tar med dig på ditt uppdrag.

Manual från Borås Stad

Röstmottagare i förtidsröstning – Borås Stads manual Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Denna manual beskriver uppdraget samt Borås Stads rutiner vid genomförandet av valet.

Utbildningsfilmer

Valmyndigheten har producerat filmer om rollen som röstmottagare för dig att ta del av. Titta igenom alla stegen, samtidigt som du kan följa processen i handledningen som du hittar här ovanför.

Gör för din egen skull kunskapstestet efteråt, men du behöver inte rapportera den till Valnämnden.

Utbildningsfilmer för röstmottagare i förtidsröstningen – Valmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bemötande och aggressioner

Film om bemötande och aggressioner - Borås Stad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En film om bemötande och aggressioner som är skapad av Borås Stads säkerhetsavdelning med fokus på valet och hur man ska agera vid olika händelser.

Tillgänglighet

Film om tillgänglighet och hur man ska göra vid olika händelser i en vallokal. Det är av största vikt att vallokalen är tillgänglighetsanpassad.

Filmen publiceras den 8 augusti.

Mer om bemötande och säkerhet

Valmyndigheten har producerat en film om bemötande och säkerhet, som du rekommenderas ta del av.

Bemötande och säkerhet under röstmottagning - Valmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dina viktiga roller i vallokalen

Det finns flera roller som är lika nödvändiga och viktiga i förtidsröstningslokalen. Ni röstmottagare bör rotera mellan dem under dagen. Här får du en genomgång av rollerna som röstmottagare.

Köansvarig (förslagsvis ordföranden)

Det ska aldrig vara för många väljare i lokalen, så en kö ska hållas utanför lokalen. En tumregel är högst 2–3 väljare i kö vid röstmottagningsbordet och inte fler väljare i kö än det finns valskärmar.

Kontrollera att väljaren har röstkortet med sig.

Röstkortutskrivare

Om väljare inte har med sig röstkortet de fått med posten så skriver du ut ett. Du behöver ha en personlig e-legitimation för att logga in hos Valmyndigheten.

Valsedelshanterare

Du som är valsedelshanterare har en mycket viktig uppgift. Uppdraget är att se till att valsedlarna står i rätt ordning bakom de avskärmade valsedelställen.

Du ska även säkerställa att partivalsedlarna, de valsedlar som valnämnden har ansvar för, inte tar slut, samt att ta emot och ställa ut de namnvalsedlar som partirepresentanter lämnar till förtidsröstningslokalen.

Endast en väljare i taget får gå bakom de avskärmade valsedelställen och hämta sina valsedlar. Om en väljare behöver hjälp får hen välja vem som ska hjälpa till. Du som valsedelshanterare har i uppdrag att erbjuda din hjälp om väljare behöver. Dela ut valkuvert efter valsedelstället utifrån vilka val som väljaren har rösträtt till.

Valskärmsansvar

Röstmottagarna inne i lokalen visar in väljaren ensam bakom valskärmen. Om väljaren önskar kan du som röstmottagare hjälpa väljaren bakom skärmen.

Ni ska regelbundet städa och rensa kvarlämnade valsedlar och valkuvert bakom valskärmarna.

Röstmottagare

Ta emot valkuvert och röstkort. Kolla legitimation och lägg sedan röstkort och valkuvert i ett fönsterkuvert. Registrera i vit väljarförteckning. Lägg sedan inför väljaren i fönsterkuvertet med rösten i uppsamlingslådan. Berätta att rösterna levereras på valdagen till väljarens vallokal.

Särskilt viktigt att tänka på och förbereda dig för!

Här följer några moment som är särskilt viktiga att tänka på.

En bakom skärmen!

Valhemligheten är viktig och väljaren ska vara ensam vid valsedlarna och i valskärmen där valkuverten förseglas. Du ska uppmärksamma att regeln är ensam bakom skärmen och du kan alltid erbjuda dig att hjälpa till, med tystnadsplikt. Men väljaren har rätt att utse en anhörig eller vän att ta med sig bakom skärmen.

Ordning i valsedelställ

Tre ställ varav det vänstra med partivalsedlar från 9 bestämda partier utan personer att rösta på och blanka valsedlar längst ner, som du ansvarar för ska finnas där under öppettiderna.

Från det mittersta stället och vidare i det högra ställs alla partiers namnvalsedlar och övriga partiers valsedlar utan personval. Samtliga dessa sorteras i bokstavsordning för respektive riksdag/gul, kommun/vit och region/blå. Här ansvarar partierna för att leverera och du fylla på, när de finns på lager.

Kontrollera röstkorten mot valkuverten

Se till att väljaren får rösta enligt sin rösträtt enligt röstkortet och upplys väljaren om det är 1, 2 eller 3 val som väljaren kan rösta i.

Tänk på köerna!

Ta hand om era köande väljare. Möt gärna upp dem vid köslutet. Informera löpande om hur lång väntetiden kan vara. Se om ni kan släppa fram dem som har röstkort och/eller valsedlar med sig.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Röstmottagare i förtidsröstningen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol