Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Röstmottagare på valdagen

Här tar du del av det du behöver veta för att genomföra ditt uppdrag som röstmottagare på valdagen och vara trygg samt förberedd inför uppdraget.

Valet genomförs i 80 vallokaler och du är en av cirka 900 röstmottagare som ska säkerställa att väljarna som är uppförda i röstlängden kan lägga sin röst på ett säkert och hemligt sätt. I uppdraget ingår även att på kvällen räkna valsedlarna efter att röstningen avslutats.

På denna sida finns information om:

Uppdraget som röstmottagare på valdagen

I en vallokal arbetar 8-10 röstmottagare. Dessa har olika roller i vallokalen: en är förordnad som ordförande och en som första vice ordförande, med resterande förordnade som övriga röstmottagare.

Ordförande och vice ordförande leder arbetet i vallokalen. Det är myndighetsutövning att tjänstgöra som röstmottagare och det är röstmottagarna som ansvarar för ordning i och i anslutning till vallokalen. Uppdraget som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt bemötande. Du ska medverka till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt.

I rollen som röstmottagare förutsätter vi att du:

  • har fyllt 18 år senast valdagen
  • talar god svenska
  • är stresstålig, serviceinriktad och noggrann
  • inte har några politiska förtroendeuppdrag under mandatperioden 2018-2022 eller kandiderar till kommande mandatperiod
  • språkkunskaper är meriterande
  • kan legitimera dig med BankID

På valdagen tjänstgör du från cirka kl 07:30, med flera raster, tills dess att alla röster är räknade sent på kvällen. Ordförande och vice ordförande för varje distrikt förväntas vara i respektive vallokal från kl 07:00. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna.

Vänligen observera att om du erbjuds uppdraget som röstmottagare och tackar ja till att medverka så är det viktigt att du så snart som möjligt meddelar oss om du får förhinder.

Din medverkan är viktig för oss och för genomförandet av valet!

Ersättning och utbildning

Som ersättning för arbetet som röstmottagare får du ett skattepliktigt arvode. Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val. För utbildningen ges ett arvode på 800 kronor för utbildningstillfället och det skattepliktiga arvode betalas endast ut vid fullgjord tjänstgöring, det vill säga deltagande i kursen och tjänstgöring på valdagen (både dagen och kvällen).

Ersättningen är:

  • 4 000 kronor för ordförande
  • 3 500 kronor för första vice ordförande
  • 3 000 kronor för ordinarie röstmottagare
  • 1 300 kronor för reserver

Löneutbetalning och anmäla konto

Löneutbetalningarna sker den 27 oktober förutsatt att Valkansliet fått in rätt uppgifter.

När du tjänstgör som röstmottagare hos Valnämnden omfattas du av en olycksfallsförsäkring.

För att få löneutbetalning behöver du som inte är anställd via Borås Stad fylla i följande blankett digitalt med ditt kontonummer:

Anmäl direkt på Nordeas webbplats: Anmäl konto Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OBS! Du ska fylla i Borås Stads arbetsgivarnummer i anmälan: 645839

Om du inte fyller i detta i god tid före valet kommer din löneutbetalning på en utbetalningsavi.

Viktiga handledningar för dig som röstmottagare

Handledning från Valmyndigheten

Handledning för röstmottagning i vallokal - Valmyndighetens manual Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Handledningen från Valmyndigheten är det viktigaste verktyget som stöd för dig som röstmottagare. Det är avgörande att du kan och förstår innehållet, som i kronologisk ordning beskriver ditt och dina kollegors uppdrag i lokalen under dagen och kvällen.

På kvällskursen inför valet får du en extra genomgång av innehållet. Handledningen läser du igenom inför kursen och inför valdagen och tar med dig på ditt uppdrag på valsöndagen.

Manual från Borås Stad

Röstmottagare i vallokal – Borås Stads manual Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Detta är en manual som beskriver uppdraget samt Borås Stads rutiner vid genomförandet av valet.

Utbildningsfilmer

Valmyndigheten har tagit fram filmer om rollen som röstmottagare för dig att ta del av. Titta igenom alla stegen, samtidigt som du kan följa processen i handledningen som du hittar här ovanför.

Gör för din egen skull kunskapstestet efteråt, men du behöver inte rapportera det till Valnämnden.

Utbildningsfilmer för röstmottagare i vallokal – Valmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bemötande och aggressioner

En film om bemötande och aggressioner som är skapad av Borås Stads säkerhetsavdelning med fokus på valet och hur man kan agera vid olika händelser.

Film om bemötande och aggressioner – Borås Stad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillgänglighet

Vi har tagit fram en film om tillgänglighet och hur du ska göra vid olika händelser i en vallokal. Det är av största vikt att vallokalen är tillgänglighetsanpassad.

Film om tillgänglighet vid valet – Borås Stad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om bemötande och säkerhet

Valmyndigheten har tagit fram utbildningsfilmer om bemötande och säkerhet, som du rekommenderas ta del av.

Bemötande och säkerhet under röstmottagning – Valmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dina viktiga roller i vallokalen

Det finns flera roller som är lika nödvändiga och viktiga i vallokalen under dagen. Ni röstmottagare bör rotera mellan dem under dagen. Här får du en genomgång av rollerna som röstmottagare.

Köansvarig (förslagsvis ordföranden)

Det ska aldrig vara för många väljare i vallokalen, så en kö ska hållas utanför lokalen. En tumregel är högst 2–3 väljare i kö vid röstmottagningsbordet och inte fler väljare i kö än det finns valskärmar.

Har väljaren röstkortet redo kan du kontrollera att väljaren gått till rätt valdistrikt.

Valsedelshanterare

Du som valsedelshanterare har en mycket viktig uppgift på valdagen. Uppdraget är att se till att valsedlarna står i rätt ordning bakom de avskärmade valsedelställen.

Du ska även säkerställa att partivalsedlarna, de valsedlar som valnämnden har ansvar för, inte tar slut, samt att ta emot och ställa ut de namnvalsedlar som partirepresentanter lämnar till vallokalen.

Endast en väljare i taget får gå bakom de avskärmade valsedelställen och hämta sina valsedlar. Om en väljare behöver hjälp får hen välja vem som ska hjälpa till. Du som valsedelshanterare har i uppdrag att erbjuda din hjälp om väljare behöver. Dela ut valkuvert efter valsedelstället utifrån vilka val som väljaren har rösträtt till.

Valskärmsansvar

Röstmottagarna inne i lokalen visar in väljaren ensam bakom valskärmen. Om väljaren önskar kan du som röstmottagare hjälpa väljaren bakom skärmen.

Ni ska regelbundet städa och rensa kvarlämnade valsedlar och valkuvert bakom valskärmarna.

Urnansvarig

Röstmottagare vid urnan tar lugnt och metodiskt emot valkuverten, eventuellt röstkort samt legitimation och läser mot röstlängdsförare innan rösterna läggs i urnan, för att avsluta med att ge åter legitimationen.

Röstlängdsförarna

En röstlängdsförare sitter jämte urnansvarig och markerar i röstlängden i dialog med urnansvarig.

Röstlängdsföraren är noggrann, uppmärksam och använder självklart linjal samt blå bläckpenna.

Särskilt viktigt att tänka på och förbereda dig för!

Här följer några moment som är särskilt viktiga att tänka på.

Röstavprickning vid urnan

Urnansvarig tar emot valkuvert, röstkort och ID för kontroll. Läser upp nummer på röstkortet eller födelsedatum mot röstlängdsföraren. Lägger kuverten först vid respektive skåra och motläs gul, vit, blå mot röstlängdsförare som svarar samma bekräftande innan valkuvert släpps i urnan.

Granska förtidsröster smart

Avsätt tidigt flera röstmottagare för att, på avstånd från väljarna, sortera, granska, och sedan pricka av vid ledig röstlängd.

Efter avslutad röstmottagning töm fönsterkuvert samlat i tre högar och lägg ner dessa samlat i respektive fack i urnan.

Räkna rätt och effektivt preliminär rösträkning

Sätt alla i arbete löpande, så att inte flera sitter och väntar på nästa moment.

Räkna bara om misstämningar en gång, Länsstyrelsen räknar ju ändå slutgiltigt.

Hitta vallokal

Hjälp väljare som ej har röstkort med sig att hitta till rätt vallokal på denna webbplats. Du skriver in väljarens folkbokföringsadress för information om vallokal och valdistrikt.

Kartan publiceras inför den 11 september.

Utan tillgång till webben så kan väljaren ringa valnämnden 033-35 80 90 för besked om var väljaren ska rösta.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Röstmottagare på valdagen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol