Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Stärk demokratin med din röst

Tänk dig en gigantisk kör med massor av olika röster och stämmor som alla bidrar till att kören låter som en kör ska låta. Om några röster tystnar så förändras ljudbilden och det låter lite annorlunda, kanske till och med sämre.

Så är det också med vår demokrati – den behöver allas våra röster för att vara stark.

Att rösta är inte bara ett sätt för oss medborgare att vara med och påverka. Det är också ett sätt att se till att demokratins fundament förblir stadigt och att vår gemensamma röst får den kraft som krävs för att möta såväl dagens som morgondagens utmaningar.

Projekt för ett ökat valdeltagande

Under valåret 2022 arbetar Borås Stad med ett projekt som handlar om att öka valdeltagandet. Syftet med projektet är att få fler boråsare att få kunskap om valet och vilja använda sin röst. Satsningen gäller hela kommunen, men med ett särskilt fokus på områden med lågt valdeltagande, förstagångsväljare samt personer som röstar i Sverige för första gången. Anledningen till att projektet satsar på just dessa målgrupper är på grund av att statistik visar att valdeltagandet är lägre i de grupperna.

I projektet arbetar vi med att:

  • nå ut med information om hur valet går till
  • vem som har rätt att rösta
  • samt vikten av att använda sin röst

Detta görs bland annat genom att informera om valet under olika stadsdelsdagar, ta fram en informationskampanj, hålla i utbildningar om valet samt uppmuntra skolor att delta i skolval.

Ett uppfällt rosa paraply mot en lila bakgrund. 

Platser och dagar du kan träffa oss
Här kan du se de olika datum när du kan träffa oss på olika platser i Borås. Passa på att ställa dina frågor om valet!

En elev räcker upp handen. Bild från Mucf. 

Skolval och skolor som deltar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
På Mucf:s webbplats hittar du mer information om skolval och vilka skolor i Borås som är anmälda.

Hur ser valdeltagandet ut?

Statistik visar att unga människor generellt röstar i lägre utsträckning än äldre, samt att utrikesfödda generellt röstar i lägre utsträckning än inrikesfödda. Framförallt finns det stora skillnader i valdeltagandet mellan olika valdistrikt. Bilden nedan visar de tio valdistrikten i Borås med högst valdeltagande respektive de tio valdistrikten med lägst valdeltagande i valet 2018.

Framförallt finns det stora skillnader i valdeltagandet mellan olika valdistrikt. I valet 2018 var valdeltagandet så lågt som 52,7 procent i det valdistrikt med allra lägst valdeltagande i Borås (Hässleholmen Södra). De områden som hade lägst valdeltagande 2018 var Hulta, Hässleholmen, Kristineberg, Norrby och Sjöbo. I valdistriktet med allra högst valdeltagande röstade 94,6 procent (Tämta-Vänga). Snittet i kommunen var 83,4 procent.

Valdeltagandet i allmänna valen 2018

I valet 2018 ökade valdeltagandet för Borås i alla tre valen – riksdag, kommun och region. Boråsarnas valdeltagande ligger i genomsnitt under rikets genomsnittliga valdeltagande, men samtidigt ökade valdeltagandet i Borås mer än vad det gjorde i övriga landet.

Den högsta ökningen av valdeltagandet märktes i riksdagsvalet, med 1,5 procentenheter. I valet till Kommunfullmäktige ökade valdeltagandet med 1,3 procentenheter jämfört med valet 2014, och i valet till Regionfullmäktige noterades en ökning med 1 procentenhet.

Därför är det viktigt att du röstar

Visste du att ordet demokrati betyder folkstyre? Syftet med en demokrati är alltså att folket ska styra. I praktiken görs detta genom att folket får rösta i valet och på så sätt vara med och påverka vilka som ska styra. De politiker som röstas fram ska alltså representera folkets vilja. Därför är det så viktigt att så många som möjligt röstar, så att hela folkets vilja verkligen blir representerad och inte bara vissa personers.

Kom ihåg, din röst är lika mycket värd som alla andras, men bara om du använder den. Demokratin behöver allas våra röster för att vara stark, så stärk demokratin genom att rösta i valet 2022.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Stärk demokratin med din röst

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol