Meny

Meny

Olika sätt att rösta

Olika sätt att rösta på

Ifall man inte kan ta sig till vallokalen av hälsorelaterade skäl eller andra svårigheter att rösta i förtidsröstningen eller på valdagen, finns det alternativa sätt att rösta. Vissa personer har rätt att rösta med bud. I första hand ska budröstningen vara aktuell, om väljaren inte kan uppfylla budröstningens krav är den ambulerande röstmottagningen aktuell.

Rösta med bud

För att få rätten att rösta med bud krävs det att minst ett av nedanstående krav uppfylls och att väljaren har ett budröstnings-kit. I budröstnings-kitet finns det en detaljerad beskrivning på hur väljaren ska göra. Budröstnings-kitet kan hämtas ut genom att kontakta kommunen, länsstyrelsen eller valmyndigheten. Av följande anledningar kan väljaren rösta med bud:

  • sjukdom
  • ålder
  • funktionsnedsättning
  • den som bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren

I budröstningen behövs två vittnen eller ett postombud som kan intyga att väljaren har röstat. På budröstningskitet finns tydliga instruktioner på hur budröstningen går till. Budet måste ha fyllt 18 år och följande personer får vara bud:

  • väljarens make, maka eller sambo
  • väljarens, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
  • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa väljaren i personliga angelägenheter
  • lantbrevbärare
  • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt
  • ambulerande röstmottagare utsedda av kommunens valnämnd

Rösta i den ambulerande röstmottagningen

Ifall det inte finns någon möjlighet att budrösta kan kommunen erbjuda en ambulerande röstmottagning som fungerar som en mobil röstningslokal, röstmottagarna kommer till väljaren och väljaren får rösta på samma sätt som i röstningslokalen med undantaget att väljaren är hemma. För att rösta via den ambulerande röstmottagningen krävs ett röstkort, ifall väljaren inte har något röstkort kan väljaren kontakta kommunen för hjälp. För att förtydliga: denna typ av möjlighet ges endast till de som inte kan ta sig till en röstningslokal eller kan använda sig av budröstningen.

Boka ambulerande röstmottagning genom att kontakta Valnämndens kansli på valnamnden@boras.se eller genom 033-35 70 16

d

Senast ändrad: 2019-05-10 08.48

Ändrad av:

Dela sidan: Olika sätt att rösta

g q n C