Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Nämnderna årsredovisningar 2019

Här hittar du nämndernas årsredovisningar.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktiges årsredovisning 2019.pdf 300.1 kB 2020-11-04 12.42
Kommunstyrelsens årsredovisning 2019.pdf 788.7 kB 2020-11-04 12.42
Lokalförsörjningsnämndens årsredovisning 2019.pdf 16.5 MB 2020-11-04 12.42
Arbetslivsnämnden årsredovsining 2019.pdf 7.9 MB 2020-11-04 12.42
Individ- och familjeomsorgsnämndens årsredovisning 2019.pdf 411.7 kB 2020-11-04 12.42
Servicenämndens årsredovisning 2019.pdf 413.5 kB 2020-11-04 12.42
Valnämndens årsredovisning 2019.pdf 279.2 kB 2020-11-04 12.42
Överförmyndarnämndens årsredovisning 2019.pdf 3.4 MB 2020-11-04 12.42
Miljö- och konsumentnämndens årsredovisning 2019.pdf 501.2 kB 2020-11-04 12.42
Förskolenämndens årsredovisning 2019.pdf 405.6 kB 2020-11-04 12.42
Grundskolenämndens årsredovisning 2019.pdf 620.4 kB 2020-11-04 12.42
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens årsredovisning 2019.pdf 698.9 kB 2020-11-04 12.42
Vård- och äldrenämndens årsredovisning 2019.pdf 542.7 kB 2020-11-04 12.42
Samhällsbyggnadsnämndens redovisning 2019.pdf 413.8 kB 2020-11-04 12.42
Tekniska nämndens årsredovisning 2019.pdf 1.5 MB 2020-11-04 12.42
Fritids- och folkhälsonämndens årsredovisning 2019 bilaga 1.pdf 1.1 MB 2020-11-04 12.42
Fritids- och folkhälsonämndens årsredovisning 2019 bilaga 2.pdf 318.7 kB 2020-11-04 12.42
Kulturnämndens årsredovisning 2019.pdf 24.5 MB 2020-11-04 12.42
Sociala omsorgsnämndens årsredovisning 2019.pdf 483.6 kB 2020-11-04 12.42
Stadsrevisionens årsredovisning 2019.pdf 301.2 kB 2020-11-04 12.42

Bolagens årsredovisningar 2019 samt granskningsrapporter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Borås Stad 2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Bolagens årsredovisningar 2018 samt granskningsrapporter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Nämndernas Årsredovisningar 2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Borås Stad 2017

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Nämnderna årsredovisningar 2019

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol