Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Nämnderna årsredovisningar 2020

Här hittar du nämndernas årsredovisningar.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Årsredovisning 2020 Grundskolenämnden.pdf 794.5 kB 2021-03-29 12.52
Årsredovisning 2020 Revisorskollegiet.pdf 165.5 kB 2021-03-29 12.52
Årsredovisning 2020 Vård- och äldrenamnden .pdf 586.3 kB 2021-03-29 12.52
Årsredovisning 2020 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf 522.3 kB 2021-03-29 12.52
Årsredovisning 2020 Arbetslivsnämnden.pdf 460.6 kB 2021-03-29 12.52
Årsredovisning 2020 Fritids- och folkhälsonämnden.pdf 1.5 MB 2021-03-29 12.52
Årsredovisning 2020 för Valnämnden.pdf 210.6 kB 2021-03-29 12.52
Årsredovisning 2020 Förskolenämnden.pdf 438.6 kB 2021-03-29 12.52
Årsredovisning 2020 Individ- och familjeomsorgsnämnden.pdf 404.4 kB 2021-03-29 12.52
Årsredovisning 2020 Kommunfullmäktige.pdf 330.1 kB 2021-03-29 12.52
Årsredovisning 2020 Kommunstyrelsen.pdf 792.8 kB 2021-03-29 12.52
Årsredovisning 2020 Lokalförsörjningsnämnden.pdf 732.2 kB 2021-03-29 12.52
Årsredovisning 2020 Miljö- och konsumentnämnden.pdf 1.3 MB 2021-03-29 12.52
Årsredovisning 2020 Samhällsbyggnadsnämnden.pdf 506 kB 2021-03-29 12.52
Årsredovisning 2020 Servicenämnden.pdf 446.2 kB 2021-03-29 12.52
Årsredovisning 2020 Sociala omsorgsnämnden.pdf 440.8 kB 2021-03-29 12.52
Årsredovisning 2020 Tekniska nämnden.pdf 1.2 MB 2021-03-29 12.52
Årsredovisning 2020 Överförmyndarnämnden.pdf 2.3 MB 2021-03-29 12.52
Årsredovisning 2020 Kulturnämnden.pdf 28.3 MB 2021-03-29 12.52

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Nämnderna årsredovisningar 2020

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol