Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Nämnderna årsredovisningar 2020

Här hittar du nämndernas årsredovisningar.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Årsredovisning 2020 Grundskolenämnden.pdf Pdf, 794.5 kB. 794.5 kB 2021-03-29 12.52
Årsredovisning 2020 Revisorskollegiet.pdf Pdf, 165.5 kB. 165.5 kB 2021-03-29 12.52
Årsredovisning 2020 Vård- och äldrenamnden .pdf Pdf, 586.3 kB. 586.3 kB 2021-03-29 12.52
Årsredovisning 2020 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf Pdf, 522.3 kB. 522.3 kB 2021-03-29 12.52
Årsredovisning 2020 Arbetslivsnämnden.pdf Pdf, 460.6 kB. 460.6 kB 2021-03-29 12.52
Årsredovisning 2020 Fritids- och folkhälsonämnden.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2021-03-29 12.52
Årsredovisning 2020 för Valnämnden.pdf Pdf, 210.6 kB. 210.6 kB 2021-03-29 12.52
Årsredovisning 2020 Förskolenämnden.pdf Pdf, 438.6 kB. 438.6 kB 2021-03-29 12.52
Årsredovisning 2020 Individ- och familjeomsorgsnämnden.pdf Pdf, 404.4 kB. 404.4 kB 2021-03-29 12.52
Årsredovisning 2020 Kommunfullmäktige.pdf Pdf, 330.1 kB. 330.1 kB 2021-03-29 12.52
Årsredovisning 2020 Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 792.8 kB. 792.8 kB 2021-03-29 12.52
Årsredovisning 2020 Lokalförsörjningsnämnden.pdf Pdf, 732.2 kB. 732.2 kB 2021-03-29 12.52
Årsredovisning 2020 Miljö- och konsumentnämnden.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-03-29 12.52
Årsredovisning 2020 Samhällsbyggnadsnämnden.pdf Pdf, 506 kB. 506 kB 2021-03-29 12.52
Årsredovisning 2020 Servicenämnden.pdf Pdf, 446.2 kB. 446.2 kB 2021-03-29 12.52
Årsredovisning 2020 Sociala omsorgsnämnden.pdf Pdf, 440.8 kB. 440.8 kB 2021-03-29 12.52
Årsredovisning 2020 Tekniska nämnden.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2021-03-29 12.52
Årsredovisning 2020 Överförmyndarnämnden.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2021-03-29 12.52
Årsredovisning 2020 Kulturnämnden.pdf Pdf, 28.3 MB. 28.3 MB 2021-03-29 12.52

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Nämnderna årsredovisningar 2020

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol