Meny

Meny

Delårsrapporter

Här hittar du delårsrapporter för Borås Stads nämnder och de kommunala bolagen.

Delårsrapporter t.o.m. April 2018 för nämnderna

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
T1 2018 Arbetslivsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 494.3 kB 2018-06-04 10.54
T1 2018 Fritids- och folkhälsonämnden.pdföppnas i nytt fönster 950 kB 2018-06-04 10.54
T1 2018 Förskolenämnden.pdföppnas i nytt fönster 406.6 kB 2018-06-04 10.54
T1 2018 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 783.5 kB 2018-06-04 10.54
T1 2018 Individ- och familjeomsorgsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 194.9 kB 2018-06-04 10.54
T1 2018 Kulturnämnden.pdföppnas i nytt fönster 10.8 MB 2018-06-04 10.54
T1 2018 Lokalförsörjningsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 12.7 MB 2018-06-04 10.54
T1 2018 Miljö-och konsumentnämnden.pdföppnas i nytt fönster 700 kB 2018-06-04 10.54
T1 2018 Revisorskollegiet.pdföppnas i nytt fönster 106.5 kB 2018-06-04 10.54
T1 2018 Samhällsbyggnadsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 197.6 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Servicenämnden.pdföppnas i nytt fönster 168.6 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Sociala omsorgsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 242.6 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Tekniska nämnden.pdföppnas i nytt fönster 13.8 MB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Vård- och äldrenämnden.pdföppnas i nytt fönster 299.6 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Överförmyndarnämnden.pdföppnas i nytt fönster 2.6 MB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Grundskolenämnden.pdföppnas i nytt fönster 250.7 kB 2018-06-04 13.17

 

Delårsrapporter t.o.m. April 2018 för bolagen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
T 2018 AB Bostäder.pdföppnas i nytt fönster 54.4 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 AB Toarpshus.pdföppnas i nytt fönster 29.5 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Akademiplatsen (BSTF).pdföppnas i nytt fönster 165.6 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Borås Djurpark.pdföppnas i nytt fönster 149.5 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Borås Elnät.pdföppnas i nytt fönster 154 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Borås energi och miljö.pdföppnas i nytt fönster 187.9 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Borås Parkerings AB.pdföppnas i nytt fönster 22.2 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Borås Stadshus AB.pdföppnas i nytt fönster 182 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 BoråsBorås TME.pdföppnas i nytt fönster 61.9 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.pdföppnas i nytt fönster 603.1 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Fristadsbostäder.pdföppnas i nytt fönster 330.2 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Industribyggnader i Borås AB.pdföppnas i nytt fönster 197.2 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Inkubatorn Borås.pdföppnas i nytt fönster 268.1 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Sandhultsbostäder.pdföppnas i nytt fönster 32.5 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.pdföppnas i nytt fönster 18.5 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Viskaforshem AB.pdföppnas i nytt fönster 285.8 kB 2018-06-04 10.55

Senast ändrad: 2018-06-04 11.00

Ändrad av:

Dela sidan: Delårsrapporter

g q n C