Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Delårsrapporter

Här hittar du delårsrapporter för Borås Stads nämnder och de kommunala bolagen.

Delårsrapporter t.o.m. augusti 2019 för nämnderna

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Tertial 2 2019 Förskolenämnden.pdf 385.6 kB 2019-11-06 12.52
Tertial 2 2019 Fritids- och folkhälsonämnden.pdf 1 MB 2019-11-06 12.52
Tertial 2 2019 Kommunstyrelsen.pdf 621.9 kB 2019-11-06 12.52
Tertial 2 2019 Överförmyndarnämnden.pdf 2.7 MB 2019-11-06 12.52
Tertial 2 2019 Arbetslivsnämnden.pdf 415.2 kB 2019-11-06 12.52
Tertial 2 2019 Grundskolenämnden.pdf 595.8 kB 2019-11-06 12.52
Tertial 2 2019 Gymnasie- och vuxenutbilningsnämnden.pdf 479.4 kB 2019-11-06 12.52
Tertial 2 2019 Individ- och familjeomsorgsnämnden.pdf 371 kB 2019-11-06 12.52
Tertial 2 2019 Kommunfullmäktige.pdf 230.1 kB 2019-11-06 12.52
Tertial 2 2019 Kulturnämnden.pdf 428.6 kB 2019-11-06 12.52
Tertial 2 2019 Lokalförsörjningsnämnden.pdf 11.9 MB 2019-11-06 12.52
Tertial 2 2019 Miljö- och konsumentnämnden.pdf 425.2 kB 2019-11-06 12.52
Tertial 2 2019 Revisorskollegiet.pdf 241.8 kB 2019-11-06 12.52
Tertial 2 2019 Samhällsbyggnadsnämnden.pdf 346.4 kB 2019-11-06 12.52
Tertial 2 2019 Servicenämnden.pdf 369.2 kB 2019-11-06 12.52
Tertial 2 2019 Sociala omsorgsnämnden.pdf 416.9 kB 2019-11-06 12.52
Tertial 2 2019 Tekniska nämnden.pdf 597.4 kB 2019-11-06 12.52
Tertial 2 2019 Vård- och äldrenämnden.pdf 575.5 kB 2019-11-06 12.52

Delårsrapporter t.o.m. augusti 2019 för bolagen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Tertial 2 - Borås Djurpark AB.pdf 345.7 kB 2019-11-06 12.53
Tertial 2 AB Bostäder i Borås.pdf 54 kB 2019-11-06 12.53
Tertial 2 AB Sandhultsbostäder.pdf 254.4 kB 2019-11-06 12.53
Tertial 2 AB Toarpshus.pdf 44.6 kB 2019-11-06 12.53
Tertial 2 Akademiplatsen AB.pdf 80.7 kB 2019-11-06 12.53
Tertial 2 Borås Elnät AB.pdf 500.1 kB 2019-11-06 12.53
Tertial 2 Borås Energi och miljö AB.pdf 317 kB 2019-11-06 12.53
Tertial 2 Borås kommuns Parkerings AB.pdf 64.8 kB 2019-11-06 12.53
Tertial 2 Borås Stadshus AB.pdf 917 kB 2019-11-06 12.53
Tertial 2 BoråsBorås TME AB.pdf 417.6 kB 2019-11-06 12.53
Tertial 2 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.pdf 757 kB 2019-11-06 12.53
Tertial 2 Fristadsbostäder AB.pdf 171 kB 2019-11-06 12.53
Tertial 2 Industribyggnader i Borås AB.pdf 6.6 MB 2019-11-06 12.53
Tertial 2 Inkubatorn i Borås AB.pdf 538.8 kB 2019-11-06 12.53
Tertial 2 Södra Älvsborgs räddningtjänstförbund.pdf 152.7 kB 2019-11-06 12.53
Tertial 2 Viskaforshem AB.pdf 43.2 kB 2019-11-06 12.53

Delårsrapporter t.o.m. april 2019 för nämnderna

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arbetslivsnämnden Tertial 1 2019.pdf 376.4 kB 2019-07-01 08.35
Fritids- och folkhälsonämnden Tertial 1 2019.pdf 969.9 kB 2019-07-01 08.35
Förskolenämnden Tertial1 2019.pdf 369 kB 2019-07-01 08.35
Grundskolenämnden Tertial 1 2019.pdf 645.7 kB 2019-07-01 08.35
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Tertial 1 2019.pdf 370.9 kB 2019-07-01 08.35
Individ- och familjeomsorgsnämnden Tertial 1 2019.pdf 357.5 kB 2019-07-01 08.35
Kommunfullmäktige Tertial 1 2019.pdf 231.3 kB 2019-07-01 08.35
Kommunstyrelsen Tertial 1 2019.pdf 558.8 kB 2019-07-01 08.35
Kulturnämnden Tertial 1 2019.pdf 17.1 MB 2019-07-01 08.35
Lokalförsörjningsnämnden Tertial 1 2019.pdf 12 MB 2019-07-01 08.35
Miljö- och konsumentnämnden Tertial 1 2019.pdf 404.8 kB 2019-07-01 08.35
Samhällsbyggnadsnämnden Tertial 1 2019.pdf 348 kB 2019-07-01 08.35
Servicenämnden Tertial 1 2019.pdf 361.1 kB 2019-07-01 08.35
Sociala omsorgsnämnden Tertial 1 2019.pdf 458.1 kB 2019-07-01 08.35
Stadsrevisionen Tertial 1 2019.pdf 214.1 kB 2019-07-01 08.35
Tekniska nämnden Tertial 1 2019.pdf 478.6 kB 2019-07-01 08.35
Vård- och äldrenämnden Tertial 1 2019.pdf 589.3 kB 2019-07-01 08.35
Överförmyndarnämnden Tertial 1 2019.pdf 3.1 MB 2019-07-01 08.35

Delårsrapporter t.o.m. april 2019 för bolagen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Borås kommuns Parkerings AB Tertial 1 2019.pdf 100.2 kB 2019-07-01 08.37
Borås Stadshus AB Tertial 1 2019.pdf 469.8 kB 2019-07-01 08.37
BoråsBorås TME AB Tertial 1 2019.pdf 400.1 kB 2019-07-01 08.37
Fristadsbostäder AB Tertial 1 2019.pdf 171.1 kB 2019-07-01 08.37
Industribyggnader i Borås AB Tertial 1 2019.pdf 735.9 kB 2019-07-01 08.37
Inkubatorn i Borås AB Tertial 1 2019.pdf 542.5 kB 2019-07-01 08.37
Sjuhärads kommunalförbund Tertial 1 2019.pdf 235.4 kB 2019-07-01 08.37
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund Tertial 1 2019.pdf 90.7 kB 2019-07-01 08.37
Viskaforshem Tertial 1 2019.pdf 324.1 kB 2019-07-01 08.37
AB Bostäder i Borås Tertial 1 2019.pdf 568.9 kB 2019-07-01 08.37
AB SandhultsbostäderTertial 1 2019.pdf 59.1 kB 2019-07-01 08.37
AB Toarpshus Tertial 1 2019.pdf 58.1 kB 2019-07-01 08.37
Akademiplatsen AB Tertial 1 2019.pdf 84 kB 2019-07-01 08.37
Borås djurpark AB Tertial 1 2019.pdf 139.2 kB 2019-07-01 08.37
Borås Elnät AB Tertial 1.pdf 169.4 kB 2019-07-01 08.37
Borås energi och miljö AB Tertial 1 2019.pdf 208.9 kB 2019-07-01 08.37

Delårsrapporter t.o.m. augusti 2018 för nämnderna

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
T2 2018 Arbetslivsnämnden.pdf 466.7 kB 2018-11-12 11.14
T2 2018 Fritids- och folkhälsonämnden.pdf 930.6 kB 2018-11-12 11.14
T2 2018 Förskolenämnden.pdf 487.9 kB 2018-11-12 11.14
T2 2018 Grundskolenämnden.pdf 595.3 kB 2018-11-12 11.14
T2 2018 Gymnasie- och Vuxenutbilningsnämnden.pdf 495 kB 2018-11-12 11.14
T2 2018 Individ- och familjeomsrogsnämnden.pdf 540.7 kB 2018-11-12 11.14
T2 2018 Kommunfullmäktige.pdf 228.1 kB 2018-11-12 11.14
T2 2018 Kommunstyrelsen.pdf 629.4 kB 2018-11-12 11.14
T2 2018 Kulturnämnden.pdf 11.2 MB 2018-11-12 11.14
T2 2018 Lokalförsörjningsnämnden.pdf 15.8 MB 2018-11-12 11.14
T2 2018 Miljö- och konsumentnämnden.pdf 527.8 kB 2018-11-12 11.14
T2 2018 Samhällsbyggnadsnämnden.pdf 487.8 kB 2018-11-12 11.14
T2 2018 Servicnämnden.pdf 181 kB 2018-11-12 11.14
T2 2018 Sociala omsorgsnämnden.pdf 546.1 kB 2018-11-12 11.14
T2 2018 Tekniska nämnden.pdf 420.7 kB 2018-11-12 11.14
T2 2018 Vård- och äldrenämnden.pdf 561.7 kB 2018-11-12 11.14
T2 2018 Överförmyndarnämnden.pdf 2.8 MB 2018-11-12 11.14
T2 2108 Revisorskollegiet.pdf 184.5 kB 2018-11-12 11.14

Delårsrapporter t.o.m. augusti 2018 för bolagen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
T2 2018 Borås Energi och Miljö AB.pdf 701.5 kB 2018-11-12 11.35
T2 2018 AB Bostäder.pdf 583 kB 2018-11-12 11.35
T2 2018 AB Sandhultsbostäder.pdf 8.7 kB 2018-11-12 11.35
T2 2018 AB Toarpshus.pdf 30.6 kB 2018-11-12 11.35
T2 2018 Borås Djurpark AB.pdf 114.2 kB 2018-11-12 11.35
T2 2018 Borås Elnät AB.pdf 429.2 kB 2018-11-12 11.35
T2 2018 Borås kommuns Parkerings AB.pdf 34.9 kB 2018-11-12 11.35
T2 2018 Borås Stadshus AB.pdf 89.4 kB 2018-11-12 11.35
T2 2018 Borås Textile Fashion Center AB.pdf 32 kB 2018-11-12 11.35
T2 2018 Borås TME AB.pdf 31.5 kB 2018-11-12 11.35
T2 2018 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.pdf 1.2 MB 2018-11-12 11.35
T2 2018 Fristadsbostäder AB.pdf 182.8 kB 2018-11-12 11.35
T2 2018 Inkubatorn i Borås AB.pdf 29.3 kB 2018-11-12 11.35
T2 2018 Koncernen, Industribyggnader i Borås AB.pdf 2.1 MB 2018-11-12 11.35
T2 2018 Södra Älvsborgs räddningstjänsförbund.pdf 35.2 kB 2018-11-12 11.35
T2 2018 Viskaforshem.pdf 6.4 MB 2018-11-12 11.35

Delårsrapporter t.o.m. April 2018 för nämnderna

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
T1 2018 Arbetslivsnämnden.pdf 494.3 kB 2018-11-13 08.56
T1 2018 Fritids- och folkhälsonämnden.pdf 950 kB 2018-11-13 08.56
T1 2018 Förskolenämnden.pdf 406.6 kB 2018-11-13 08.56
T1 2018 Grundskolenämnden.pdf 250.7 kB 2018-11-13 08.56
T1 2018 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf 783.5 kB 2018-11-13 08.56
T1 2018 Individ- och familjeomsorgsnämnden.pdf 194.9 kB 2018-11-13 08.56
T1 2018 Kulturnämnden.pdf 10.8 MB 2018-11-13 08.56
T1 2018 Lokalförsörjningsnämnden.pdf 12.7 MB 2018-11-13 08.56
T1 2018 Miljö-och konsumentnämnden.pdf 700 kB 2018-11-13 08.56
T1 2018 Revisorskollegiet.pdf 106.5 kB 2018-11-13 08.56
T1 2018 Samhällsbyggnadsnämnden.pdf 197.6 kB 2018-11-13 08.56
T1 2018 Servicenämnden.pdf 168.6 kB 2018-11-13 08.56
T1 2018 Sociala omsorgsnämnden.pdf 242.6 kB 2018-11-13 08.56
T1 2018 Tekniska nämnden.pdf 13.8 MB 2018-11-13 08.56
T1 2018 Vård- och äldrenämnden.pdf 299.6 kB 2018-11-13 08.56
T1 2018 Överförmyndarnämnden.pdf 2.6 MB 2018-11-13 08.56

Delårsrapporter t.o.m. April 2018 för bolagen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
T 2018 AB Bostäder.pdföppnas i nytt fönster 54.4 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 AB Toarpshus.pdföppnas i nytt fönster 29.5 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Akademiplatsen (BSTF).pdföppnas i nytt fönster 165.6 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Borås Djurpark.pdföppnas i nytt fönster 149.5 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Borås Elnät.pdföppnas i nytt fönster 154 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Borås energi och miljö.pdföppnas i nytt fönster 187.9 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Borås Parkerings AB.pdföppnas i nytt fönster 22.2 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Borås Stadshus AB.pdföppnas i nytt fönster 182 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 BoråsBorås TME.pdföppnas i nytt fönster 61.9 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.pdföppnas i nytt fönster 603.1 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Fristadsbostäder.pdföppnas i nytt fönster 330.2 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Industribyggnader i Borås AB.pdföppnas i nytt fönster 197.2 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Inkubatorn Borås.pdföppnas i nytt fönster 268.1 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Sandhultsbostäder.pdföppnas i nytt fönster 32.5 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.pdföppnas i nytt fönster 18.5 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Viskaforshem AB.pdföppnas i nytt fönster 285.8 kB 2018-06-04 10.55

Senast ändrad: 2020-07-02 11.01

Ändrad av:

Dela sidan: Delårsrapporter

g q n C