Meny

Meny

Delårsrapporter

Här hittar du delårsrapporter för Borås Stads nämnder och de kommunala bolagen.

Delårsrapporter t.o.m. augusti 2018 för nämnderna

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
T2 2018 Arbetslivsnämnden.pdf 466.7 kB 2018-11-12 11.14
T2 2018 Fritids- och folkhälsonämnden.pdf 930.6 kB 2018-11-12 11.14
T2 2018 Förskolenämnden.pdf 487.9 kB 2018-11-12 11.14
T2 2018 Grundskolenämnden.pdf 595.3 kB 2018-11-12 11.14
T2 2018 Gymnasie- och Vuxenutbilningsnämnden.pdf 495 kB 2018-11-12 11.14
T2 2018 Individ- och familjeomsrogsnämnden.pdf 540.7 kB 2018-11-12 11.14
T2 2018 Kommunfullmäktige.pdf 228.1 kB 2018-11-12 11.14
T2 2018 Kommunstyrelsen.pdf 629.4 kB 2018-11-12 11.14
T2 2018 Kulturnämnden.pdf 11.2 MB 2018-11-12 11.14
T2 2018 Lokalförsörjningsnämnden.pdf 15.8 MB 2018-11-12 11.14
T2 2018 Miljö- och konsumentnämnden.pdf 527.8 kB 2018-11-12 11.14
T2 2018 Samhällsbyggnadsnämnden.pdf 487.8 kB 2018-11-12 11.14
T2 2018 Servicnämnden.pdf 181 kB 2018-11-12 11.14
T2 2018 Sociala omsorgsnämnden.pdf 546.1 kB 2018-11-12 11.14
T2 2018 Tekniska nämnden.pdf 420.7 kB 2018-11-12 11.14
T2 2018 Vård- och äldrenämnden.pdf 561.7 kB 2018-11-12 11.14
T2 2018 Överförmyndarnämnden.pdf 2.8 MB 2018-11-12 11.14
T2 2108 Revisorskollegiet.pdf 184.5 kB 2018-11-12 11.14

 

Delårsrapporter t.o.m. augusti 2018 för bolagen

 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
T2 2018 Borås Energi och Miljö AB.pdf 701.5 kB 2018-11-12 11.35
T2 2018 AB Bostäder.pdf 583 kB 2018-11-12 11.35
T2 2018 AB Sandhultsbostäder.pdf 8.7 kB 2018-11-12 11.35
T2 2018 AB Toarpshus.pdf 30.6 kB 2018-11-12 11.35
T2 2018 Borås Djurpark AB.pdf 114.2 kB 2018-11-12 11.35
T2 2018 Borås Elnät AB.pdf 429.2 kB 2018-11-12 11.35
T2 2018 Borås kommuns Parkerings AB.pdf 34.9 kB 2018-11-12 11.35
T2 2018 Borås Stadshus AB.pdf 89.4 kB 2018-11-12 11.35
T2 2018 Borås Textile Fashion Center AB.pdf 32 kB 2018-11-12 11.35
T2 2018 Borås TME AB.pdf 31.5 kB 2018-11-12 11.35
T2 2018 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.pdf 1.2 MB 2018-11-12 11.35
T2 2018 Fristadsbostäder AB.pdf 182.8 kB 2018-11-12 11.35
T2 2018 Inkubatorn i Borås AB.pdf 29.3 kB 2018-11-12 11.35
T2 2018 Koncernen, Industribyggnader i Borås AB.pdf 2.1 MB 2018-11-12 11.35
T2 2018 Södra Älvsborgs räddningstjänsförbund.pdf 35.2 kB 2018-11-12 11.35
T2 2018 Viskaforshem.pdf 6.4 MB 2018-11-12 11.35


Delårsrapporter t.o.m. April 2018 för nämnderna

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
T1 2018 Arbetslivsnämnden.pdf 494.3 kB 2018-11-13 08.56
T1 2018 Fritids- och folkhälsonämnden.pdf 950 kB 2018-11-13 08.56
T1 2018 Förskolenämnden.pdf 406.6 kB 2018-11-13 08.56
T1 2018 Grundskolenämnden.pdf 250.7 kB 2018-11-13 08.56
T1 2018 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf 783.5 kB 2018-11-13 08.56
T1 2018 Individ- och familjeomsorgsnämnden.pdf 194.9 kB 2018-11-13 08.56
T1 2018 Kulturnämnden.pdf 10.8 MB 2018-11-13 08.56
T1 2018 Lokalförsörjningsnämnden.pdf 12.7 MB 2018-11-13 08.56
T1 2018 Miljö-och konsumentnämnden.pdf 700 kB 2018-11-13 08.56
T1 2018 Revisorskollegiet.pdf 106.5 kB 2018-11-13 08.56
T1 2018 Samhällsbyggnadsnämnden.pdf 197.6 kB 2018-11-13 08.56
T1 2018 Servicenämnden.pdf 168.6 kB 2018-11-13 08.56
T1 2018 Sociala omsorgsnämnden.pdf 242.6 kB 2018-11-13 08.56
T1 2018 Tekniska nämnden.pdf 13.8 MB 2018-11-13 08.56
T1 2018 Vård- och äldrenämnden.pdf 299.6 kB 2018-11-13 08.56
T1 2018 Överförmyndarnämnden.pdf 2.6 MB 2018-11-13 08.56

 

Delårsrapporter t.o.m. April 2018 för bolagen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
T 2018 AB Bostäder.pdföppnas i nytt fönster 54.4 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 AB Toarpshus.pdföppnas i nytt fönster 29.5 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Akademiplatsen (BSTF).pdföppnas i nytt fönster 165.6 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Borås Djurpark.pdföppnas i nytt fönster 149.5 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Borås Elnät.pdföppnas i nytt fönster 154 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Borås energi och miljö.pdföppnas i nytt fönster 187.9 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Borås Parkerings AB.pdföppnas i nytt fönster 22.2 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Borås Stadshus AB.pdföppnas i nytt fönster 182 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 BoråsBorås TME.pdföppnas i nytt fönster 61.9 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.pdföppnas i nytt fönster 603.1 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Fristadsbostäder.pdföppnas i nytt fönster 330.2 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Industribyggnader i Borås AB.pdföppnas i nytt fönster 197.2 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Inkubatorn Borås.pdföppnas i nytt fönster 268.1 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Sandhultsbostäder.pdföppnas i nytt fönster 32.5 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.pdföppnas i nytt fönster 18.5 kB 2018-06-04 10.55
T1 2018 Viskaforshem AB.pdföppnas i nytt fönster 285.8 kB 2018-06-04 10.55

Senast ändrad: 2018-11-13 08.58

Ändrad av:

Dela sidan: Delårsrapporter

g q n C