Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förskola i Viared

Förskolenämnden utreder behovet av en förskola i Viared. Som ett led i detta vill de träffa dig som arbetar men inte nödvändigtvis bor där.
Hur ser du på att ha barn i en förskola nära arbetet?

Ännu finns inget konkret förslag, utan politikerna vill höra vad du tycker för att få bättre underlag till beslut. Förtroendevalda från Förskolenämnden och Lokalförsörjningsnämnden deltar.

Tid: 10 oktober klockan 8.30-9.30
Plats: Ellagårdens restaurang, Viared

Anmälan till forskola@boras.se senast 4 oktober, skriv "medborgardialog 10 oktober" i ämnesraden.

Barn med målade fingrar.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Förskola i Viared

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender