Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Aktivitetshus för personer med psykisk ohälsa

Medborgardialogen genomfördes 12 september 2018 mellan klockan 17–19 på i Kulturhuset i samband med Psykiatrins dagar. Temat var "Aktivitetshus för personer med psykisk ohälsa".

Närvarande politiker

De politiker som var med på medborgardialogen var Yvonne Persson, Vivi Roswall, Gunbritt Johansson, Anna Christensen, Anne-Marie Ekström, Ismeta Dzafic, Bratica Lazovic och Irene Samuelsson.

Om medborgardialogen

I Borås Stads tillgänglighetsplan från 2017 fick Sociala omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda behovet av träffpunkt för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

I utredningen kom man fram till att det fanns behov av ett aktivitetshus. Ett aktivitetshus som skulle kunna ge meningsfull sysselsättning för personer med psykisk ohälsa som står helt eller delvis utanför arbetsmarknaden. Utredningen visade också på hur en sådan verksamhet behöver se ut för att fungera väl.

Utifrån utredningen beslutade Sociala omsorgsnämnden att genomföra en medborgardialog, detta för att få en närmare bild av hur Borås medborgare önskar utforma ett aktivitetshus. Det finns ännu inget beslut om ett aktivitetshus, men Sociala omsorgsnämnden vill ha ett bra underlag för beslutsfattande framöver.

Diskussionerna utgick ifrån tre frågeställningar:

  • Vilka aktiviteter vill du ha i ett aktivitetshus?
  • Vilket stöd och vilka resurser tycker du ska finnas i ett aktivitetshus?
  • Vilken roll kan intresseföreningarna ha i ett aktivitetshus?

Synpunkter från medborgardialogen

De som var med på medborgardialogen lyfte många olika aktiviteter som de skulle vilja se i aktivitetshuset så som mat, matlagning, gemensamutrymmen för aktiviteter och umgänge, dans och musik.

Flera lyfte även att de ville ha olika sätt att utvecklas i huset, bland annat nämnde många arbetsträning, kurser och studiecirklar, hälso- och friskvård av olika slag, skapande verksamhet, att få stöd och hjälp, information och stöttning i att göra olika projekt.

Yrkesroller i ett aktivitetshus

Deltagarna påpekade att aktivitetshuset bör vara bemannat med kunnig personal och att det behöver finnas kontinuitet hos personalstyrkan. Man önskar driven personal som kan hjälpa till att organisera, få igång grupper, vara en kraft och förmedla information. Önskemål fanns om att få möjlighet att träffa/boka möten med olika professioner, så som arbetsterapeut, studie- och yrkesvägledare, arbetsterapeut, kurator, läkare och så vidare.

Valfrihet i ett aktivitetshus

Verksamheten behöver vara anpassat efter individuella behov, samlas runt intresse och aktivitet och inte dela upp huset efter diagnoser. Framför allt ska verksamheten bygga på frivillighet och att man ska kunna komma när man känner för det eller orkar.

Placering av ett aktivitetshus

Flera uppmärksammar att huset behöver ligga centralt och lättillgängligt, men gärna i ett lugnt område. Många ger också uttryck för att huset inte bör ha för stora lokaler/stora ytor. Det vore bra med en mjuk och hemlik miljö för att underlätta för målgruppen att ta sig dit. Huset bör vara anpassat och tillgängligt. Gärna möjlighet till både gemenskap och avskildhet i huset. Många nämner att det är viktigt för dem att aktivitetshuset är öppet kvällar och helger samt att det behöver vara så billigt som möjligt för målgruppen.

Föreningarnas roll i ett aktivitetshus

Föreningarna skulle kunna låna lokaler och hjälpa till att stötta, samordna aktiviteter. Ha kunskapsutbyte och organisera aktiviteter ihop, så som till exempel föreläsningar. Föreningar skulle kunna ha en egen hemvist där, beroende på hyreskostnader, villkor och regler. Föreningarna ska få vara på plats men inte behöva ta hela ansvaret.

Senast ändrad: 2020-04-09 12.06

Ändrad av:

Dela sidan: Aktivitetshus för personer med psykisk ohälsa

g q n C