Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Färdtjänst

Medborgardialogen genomfördes den 18 maj mellan klockan 9.30-13.30 på Träffpunkt Simonsland. Politiker från Tekniska nämnden var på plats och pratade med besökarna och tog emot deras synpunkter och idéer på hur färdtjänsten kan förbättras och vad man ska tänka på i den nya upphandlingen.

Medverkande politiker

Kjell Hjalmarsson, Andreas Exner, Ulf Landegren, Oliver Öberg, Raimon Tahvonen, Jan Hyllstam

Sammanställning

Nedan kan du ta del av de synpunkter och förslag som lämnades till politikerna.

 • Språkförbristning hos chaufförerna
 • Kassar, hjälp med dem och hur mycket man får ha med?
 • Dyrt att åka färdtjänst!
 • Saknar servicelinje som ersattes av flexlinje.
 • Taxi levererar på fel plats. Bättre lokalkännedom.
 • Gärna samma chaufför.
 • Attityden på service fungerar inte, folk som inte respekterar kvinnliga passagerare.
 • Konstiga omvägar i samband med samåkning.
 • Samåkningen funkar inte riktigt. För länge tider med omvägar.
 • Ruttoptimera ytterligare för att slippa åka längre än nödvändigt.
 • Krav på utbildning av chaufförerna gällande funktionsnedsättning.
 • Vid GPS-navigering är det ibland svårt att hitta adresser på landet.
 • Färdtjänst och sjukresor borde samordnas!

Analys av sammanställningen och åtgärdsplanering:

I den nya upphandlingen har vi ökat krav på utbildning i bemötande av olika funktionsnedsättningar samt på språkkunskaper.

I dagsläget har vi ca 4500 kunder vilket gör det omöjligt för oss att erbjuda samma chaufför för alla. Vi försäker i den mån det går göra fasta planeringar. Vi försöker alltid anpassa fordon efter kundens behov dock gäller det att kunden är tydlig med sina besvär när den bokar en resa.

I juni 2018 fick vi nytt positioneringssystem som ska underlätta för oss och kunna vägleda chaufförerna vid behov.

Förfrågningsunderlag för ny färdtjänstupphandling skickades den 15 juni. Det nya avtalet inom färdtjänsten kommer att börja gälla från och med den 1 juni 2019.

Övrig information:

Synpunkter om gällande regelverk som vi har idag och som är tagen av Fullmäktige tar vi med oss vid nästa revidering av regelverket.
Gällande regelverklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor angående servicelinje besvaras av Västtrafikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om vad som gäller vid riksfärdtjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2018-07-05 10.46

Ändrad av:

Dela sidan: Färdtjänst

g q n C