Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp
Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Förskola och öppen förskola

Den 17/9 och den 30/10 2018 bjöd Förskolenämnden in till medborgardialog vid mobila öppna förskolan Tittut! respektive Familjecentralen Norrby. Syftet var att fånga in synpunkter och idéer kring förskola och öppen förskola. Totalt deltog cirka tjugofem invånare.

Medverkande politiker

Leif Johansson, Linda Ikatti, Kathy Johansson, Stefan Medin, Erik Johnson.

Medverkande tjänstepersoner

Pernilla Bjerkesjö, förvaltningschef
Lina Färm, kommunikatör

Inkomna synpunkter

Om familjecentralen/öppna förskolan
Familjecentralen Norrby:
Flera föräldrar berättade att de kommer mer eller mindre regelbundet till öppna förskolan och att de uppskattar öppna förskolorna mycket. De menar att det är positivt både för barnen och dem själva. Att möta andra föräldrar och bryta isoleringen som kan bli som föräldraledig, var något som flera nämnde som positivt. Någon berättade att hon besöker olika öppna förskolor beroende på vilken verksamhet de har för dagen. Någon uttryckte att det var positivt att föräldrar från olika bakgrunder och kulturer kan mötas. Att komma till öppna förskolan är en möjlighet att träna sin svenska och att skapa relationer.

De dagar då barn till föräldralediga inte går i förskola, brukar det vara väldigt mycket folk. På fredagar kan det vara 80 personer (80 barn och vuxna, enligt personal på öppna förskolan) under en dag på öppna förskolan Norrby. Ett par föräldrar uppgav att de väljer att komma de dagar som de vet att det är lugnare.

En förälder som själv arbetar i skola, uttryckte att verksamheten på Norrby har en tydlig pedagogisk grund.

Tittut!: Flertalet föräldrar framhöll att de är mycket nöjda med Tittut!, att den är ett bra komplement till de andra öppna förskolorna och det är positivt att det finns en öppen förskola med utomhuspedagogik. Några önskade fler turer än idag. Flera berättade att de besöker några olika öppna förskolor beroende på öppettider, andra sa att de endast går till den öppna förskolan som de har närmast. Just närheten till öppna förskolan beskrevs som viktig, det får inte vara ett för stort projekt att ta sig dit.

Ett par föräldrar önskade att Tittut! ska komma till Stadsparken, eftersom det ligger i mitten av stan – det blir nära för många.

Samtal om hur Tittut! bättre ska kunna nå ut till besökare för snabb information, då de ibland byter turer. Tips lämnades direkt till personal på Tittut! och kommunikatör, som tar frågan till sig.

En förälder uttryckte att antalet öppna förskolor är en viktig faktor när det gäller att välja vilken kommun de ska bosätta sig i.

En förälder önskade att familjecentralernas föräldrakurser även hålls på kvällstid. Gärna med barnpassning samtidigt, som exempelvis Arbetslivsförvaltningen har haft under sina COPE-kurser för föräldrar. På så sätt skulle båda vårdnadshavare kunna gå på kurserna.

Om tillgång till förskola
En förälder förde fram vikten av att ha en förskola nära hemmet, helst på gångavstånd. Föräldern önskade fler förskolor på Byttorp.

Om förslag på utökad tid på förskola för barn till föräldralediga
Två föräldrar uttryckte att de gärna skulle betala för timmar utöver de 15 gratis timmarna som föräldrar har rätt till idag. De vill gärna ha valmöjligheten till en utökad vistelse för storasyskonet.
”När man har en bebis som inte sover på nätterna, men två-åringen sover och vill bli aktiverad på dagarna – då är det svårt att räcka till som mamma. Det är också svårt att bara lämna storasyskonet på förskola tre timmar/dag. Det går mycket tid och energi åt att bara göra i ordning barnen för att komma iväg, hämta och lämna. Man hinner inte sova, laga mat och städa undan under den korta tiden som storasyskonet är på förskolan”.

”Det är bra om man kan välja själv hur många timmar ens barn ska gå, och betala därefter. Så är det i Norge. Alla har inte familj nära som kan avlasta den förälder som är hemma med ett litet barn.”

Synpunkter på enskilda förskolor
En vårdnadshavare lämnade synpunkter på en förskola, som hon önskade skulle renoveras.

En förälder berättade att hon uppskattade småskaligheten med en förskola som hon hade erfarenhet av, samt att förskolan har egen kokerska.

En förälder hade negativa erfarenheter av förskola med åldersintegrerade avdelningar, där de yngsta och äldsta barnen går tillsammans. 1-åringen blev ”överkörd”. Det var också svårt att se hur leksakerna skulle passa både bebisar och 5-åringar. En annan källa till otrygghet var att förskolan under den här perioden hade stor omsättning på personal, det var ofta ny personal som mötte barnet och föräldern.

En förälder berättar att hon upplever att förskollärare på hennes barns skola inte leker med de yngsta barnen. De får sitta mycket för sig själva, tycker hon. Föräldern har inte tagit upp detta med någon på förskolan. Hon får rådet att prata med personalen och/eller förskolechef.

Om bemanning och likvärdighet
En förälder uttryckte att bemanningen i förskolan borde bli högre.

En annan förälder tog upp skillnaden i förberedelser inför skolstart: ”Mina barn har blivit olika bra förberedda inför att de skulle börja förskoleklass. Det märks tydligt att mitt ena barn, som hade många vikarier under sin förskoletid, har blivit sämre förberedd. Mitt andra barn har lärt sig mycket mer och är mycket bättre förberedd på att börja skolan.”

Kö till nattomsorg
En förälder önskade en maxtid för hur länge man kan stå i kö till nattomsorg. Hon har länge stått i kö och flera gånger ”halkat ner” på kölistan, vilket upplevs frustrerande. Kontaktuppgifter till föräldern lämnas till chef för Kvalitet och utveckling.

Stora barngrupper
En förälder lyfte barngruppernas storlek, när hans barn började på förskola var de först 12 barn i gruppen, nu är de 19. Oro för att barngrupperna är för stora – finns ett tak för hur många barn det kan vara i en grupp? Vad gör nämnden för att minska barngrupper och varför ser det olika ut? Diskussion om statsbidrag, brist på platser och nybyggnationer av förskolor, olika sätt att dela grupper, med mera.

En annan förälder uttryckte oro för att barn präglas av ett stressigt klimat i förskolan, något som påverkar dem negativt när de börjar grundskolan.

Inskolningssamtal med förstagångsföräldrar
En förälder önskade att förskolor, när de har inskolningssamtal med förstagångsföräldrar, ska lyfta frågan om förälderns arbetstid och hur de passar det enskilda barnet. Alla föräldrar väljer själva om de vill arbeta heltid eller inte, men det kan finnas en outtalad norm att alla ”ska” arbeta heltid. Därför kan det vara bra att lyfta att det finns möjligheter att jobba deltid.

Tydlighet om trygghet/arbete efter läroplan för de yngsta

En förälder uttryckte omsorg och barns trygghet är det viktigaste. Att verksamheten arbetar efter läroplanen är inte så viktigt, det upplevs som överflödigt. Samtal om att det ena inte utesluter det andra, och att förskolepersonal i vissa fall kan bli bättre på att kommunicera varför läroplanen är viktig även för de yngsta, att det inte utesluter eller motsäger en trygg förskola som satsar på anknytning.  

Senast ändrad: 2019-11-01 06.56

Ändrad av:

Dela sidan: Förskola och öppen förskola

g q n C