Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Kransmossens utveckling

Medborgardialogen anordnades av Fritids- och folkhälsonämnden med temat ”Kransmossens utveckling utifrån jämställdhet och tillgänglighet”.

Medverkande politiker:

Ida Legnemark (V), Christer Lundberg (S), Linnea Johansson Kläth (MP) och Robert Skånberg (SD).

Medverkande tjänstepersoner:
Hans Andersson, Hans Frisk, Martina lindberg, Johanna Jönsson, Tina Brodin och Simon Erlandsson.

Antal besvarade frågor: 58 stycken

Sammanställning av svar

Vad är tillgänglighet för dig?

 • Att kunna ta sig fram, att slippa vara ensam
 • Vara tillgängligt för min fru
 • Bra tillgänglighet för rullstol på Kransmossen
 • Närhet – vardagsservice
 • Bra bussförbindelser – viktigt socialt
 • Trots handikapp kan jag ta mig fram dit jag vill
 • Bra kommunikationer (delar av Trandared exempelvis Trandareds Ring saknar bra förbindelse), snöröjningen bör förbättras (fastighetsägarna bör ta sitt ansvar)
 • Bra
 • Mycket bra
 • Öppet dygnet runt
 • Mellomgårdsgatan dåligt med bussar. Cykelväg dålig.
 • Kunna ha all möjligheter att delta i samhällslivet, ekonomin ska inte avgöra.

Hur tycker du att området kan bli mer tillgängligt?

 • Att gå/rulla gemensamt på Kransmossen, jag vågar inte ge mig ut ensam.
 • Bättre bussförbindelser
 • Ja exempelvis aktiviteter för de riktigt små (gratis ska det vara)
 • Bättre bussförbindelser till exempelvis Mellomgårdsgatan 49
 • Bussförbindelserna bör förbättras exempelvis Brotorp
 • Bättre bussförbindelser
 • Bussförbindelser
 • Bra som det är
 • Buss ända fram
 • Bättre kollektivtrafik
 • Buss ända ner. Hårt underlag.
 • Bättre bussförbindelser

Vad är jämställdhet för dig?

 • Man kvinna ska komplettera varandra (stötta varandra)
 • Lika förutsättningar för män/kvinnor
 • Hänsyn och respekt för varandra. Alla ska kunna ta del av aktiviteter i området.
 • Lika för kvinnor och män likvärdighet
 • Lika rättigheter för alla kön
 • Likabehandling
 • Lika för alla oavsett kön
 • Att det finns något för alla.
 • Att ha samma förutsättningar. Respektera varandra aktiviteter

Hur skulle området vara för att kunna kännas jämställt?

 • Ok som nu
 • Bygg fler hyresrätter (billiga). Blandad bebyggelse
 • Vi har kommit långt
 • Mer hyresbostäder
 • Aktiviteter för olika åldrar killar och tjejer
 • Fotboll, mycket aktiviteter för killar. Fritidsaktiviteter

Hur tycker du att området kan utvecklas ytterligare?

 • Det är bra på Trandared. Svärdfästet är bra för seniorer.
 • Plaskdamm för de små.
 • Det ska vara ordning och reda
 • Boulehall
 • Svenljungaparken – bord och bänkar saknas (fanns tidigare nu är de försvunna). Bra område. Fler aktivitetsdagar. Parkeringsplatser vid Pilens livs.
 • Mer aktiviteter för yngre och ungdomar. Informera via sociala medier.
 • Plantera blommor
 • Mer musik, teater. Fler aktivitetsdagar där människor träffar varandra
 • Aktiviteter
 • Körsång=friskvård speciellt för äldre.
 • Vill ha en sjö/vatten/badplats
 • Lite rädd för rullskidåkarna, vill inte att folk ska komma till skada
 • Det är bra redan
 • Vi önskar en större läktare vid A-planen på Kransmossen. Den är ofta full vid matcher.
 • Lekplats för hunden typ agilitybana
 • Toaletter vid grillplatsen
 • Nöjd med området, åker gärna hit från andra sidan av stan.
 • Möjligheten att integrera med andra för att lära sig språket
 • Utökning av lekplatser för små barn.
 • Öppettider i friluftsgården på helger/röda dagar finns önskemål om att de ska vara generösare med tillgång till toaletter.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kransmossens utveckling

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol