Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Ny förskola i Sjömarken

Behovet av nya förskolor är stort i Sjömarken. Borås Stad arbetar just nu med en detaljplan för att möjliggöra en ny förskola att byggas i närheten av badplatsen i Sjömarken.

Förskolan är tänkt att ligga strax väster om den stora parkeringsplatsen. I närområdet samsas flera funktioner och kommunen vill värna om att alla funktioner kan vara kvar och samspela med varandra på ett bra sätt. Området är stort och flera av funktionerna kan samutnyttja till exempel lokaler och lekytor över dygnet och året.

I ett tidigt skede i planering bjöd Samhällsbyggnadsnämnden in till en dialog för att få en bild av vad de som idag bor i området tycker är viktigt och hur området används idag.

Dialogen genomfördes den 19 april 2017 och politiker och tjänstemän fanns på plats för att ta emot synpunkter och svara på frågor.

Ta del av sammanfattningen av dialogen.PDF

Senast ändrad: 2019-01-17 15.31

Ändrad av:

Dela sidan: Ny förskola i Sjömarken

g q n C