Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Trafiksäkerheten på Åsvägen

Medborgardialogen genomfördes den 10 decembel klockan 11-13 på Hässleholmen ”Vi kontoret” under julmarknaden. Politikeran gick runt och pratade med besökarna och tog emot deras synpunkter och idéer på hur trafiksituationen på Hässleholmen kan förbättras.

Medverkande politiker

Rose-Marie Liljenby Andersson, Ulf Samuelsson, Thomas Strand, Anja Liikaluoma, Kjell Hjalmarsson, Jan Idehed

Sammanställning

Nedan kan du ta del av de synpunkter och förslag som lämnades till politikerna.

 • Markera övergångsställen med blinkande gult ljus.
 • Förlängning av staket vid Fjärdingsskolan.
 • Bättre belysning vid övergångsställen och busshållsplatsen vid Fjärdingsskolan.
 • Förhöj övergångsställen, varning innan den kommer att den kommer snart.
 • Bra med förhöjda övergångsställen.
 • Tydligare markering för hastighetsgräns.
 • Många gående genar snett över gatan istället för att gå över på övergångsställen.
 • Många går rakt ut i gatan på övergångsställen även/över vid dålig sikt och mörker.
 • För att komma till buss river gående ner staket, måste vara stadiga grejer.
 • Mycket skräp utmed gatorna.
 • Många vågar inte använda gångtunnlarna. Behöver göras ljusare.
 • Vattenljud i gångtunnel (Fjärdingsskolan). Fortplanta ljud in i tunnel från brunnen mot Våglängdsgatan. Trevligt och lugnande.
 • Busshållsplatserna vid Fjärdingsskolan är farliga. Många springer över utan att använda övergångsställen och är skymda av bussar som stannar.
 • Sätt upp blinkande skyltar vid övergångsställen som varnar bilisterna att gående är på gatan.
 • Markering övergångsställe vid Våglängdsgatan vid vändplan.
 • Många kör för fort vid Åsvägen. Olycksrisk speciellt då många gående genar över gatan.
 • Saknas avfartsfil in mot Kapplandsgatan. Bilarna blir stående i körfilerna.

Analys av sammanställning och åtgärdsplanering:

Blinkande ljus har vi på ställen med mindre mängd korsande fotgängare och höga trafikflöden/höga hastigheter. Finns den överallt kommer den inte att ha någon verkan.

Alla övergångsställen är förhöjda och skyltade med rekommenderade 30 skyltar. Bashastigheten i tätbebyggt område är 50 (skyltsätts inte).

Gående som inte använder sig av övergångsställen är en beteendefråga som är svår för väghållaren att åtgärda. Vi har skapat möjligheterna genom att busshållsplatsen flyttades och ny förhöjd övergångsställe byggdes och detta är uppskattat av många. 

Vi har satt ut trådstängsel som är svår att riva. Stängslet vid busshållplatsen mot Hässletorg är AB Bostäders ansvaret. Vi har lämnat frågan till AB Bostäder.

Våra gator och utmed gator som vi ansvarar för städas enligt driftavtalet. Övriga gator är kvartersmark och då är det fastighetsägare som är ansvarig för städningen.

Övriga åtgärder för en bättre trafiksituation på Åsvägen:

Gatuavdelningen är igång med projekteringen av en GC-bana mellan Brämhultsvägen och Gamla Brämhultsvägen.

Dessutom undersöks möjligheten att anlägga en cirkulationsplats vid Åsvägen/Gamla Brämhultsvägen. För sistnämnda åtgärd kan ändring av detaljplan bli aktuellt.

Åtgärderna syftar till att skapa en port som dämpar farten in mot Hässleholmen och en trafiksäker cykelförbindelse som förbinder Hässleholmen med Hulta och vidare mot COOP på Bergsäter.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Trafiksäkerheten på Åsvägen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol