Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Utsmyckning längs med Kongresstråket

Stråket mellan det nya Kongresshuset och Centralstationen kommer att byggas om under 2018. I samband med ombyggnaden kommer även en del satsningar på parkytorna längs stråket att göras. För att kunna fatta ett medborgarförankrat beslut har Tekniska nämnden haft medborgardialog, den 4 december på Högskolan, om utsmyckningen längs stråket.

Medverkande politiker

Rose-Marie Liljenby Andersson, Kjell Hjalmarsson, Andreas Exner, Ulf Landegren, Björn Qvarnström

Sammanställning

Nedan kan du ta del av de synpunkter och förslag som lämnades till politikerna.

 • Bättre belysning, speciellt vid övergångsställen.
 • Säker passering vid utfarten vid järnvägen för fotgängare.
 • Snabbt och effektiv gångväg från punkt A till B. Tryggt och effektivt.
 • Ytor som främjar rörelser och aktiviteter.
  Möjlighet att nyttja område på korta raster för rörelser.
 • Trafikljus för gående.
 • Rakare väg mellan station och Högskolan.
 • Delade ytor mellan gång och cykel.
 • Bro längs med järnvägen.
 • Stor risk att bli påkörd av cyklister idag. Förbättring krävs.
 • Förslag på en mindre g/c – bro längs med järnvägen.
 • Viktigt att bevara och förbättra Tore G Wärnerstens plats.
 • Bryggan och sittplatser ner mot Viskan.
 • Risk övergångsställe vid bron (Nybron)
 • Gör gångbron som genväg.
 • Gör gångvägen bredare.
 • Viktigt att åtminstone en av parkerna får vara kvar.

Analys av sammanställning och åtgärdsplanering:

I dagsläget pågår projektering av Kongresstråket och en delad gång och cykelväg är med i planeringen. Projektering av ny bro är också på gång samt nyutformning av korsningspunkterna.

Vi tar med förslagen i projekteringen och självklart ska det finnas gröna miljöer kvar runt Tore G Wärenstamms plats och Nybroparken. Målet är att det ska bli bättre och kontakten med Viskan ska förbättras.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Utsmyckning längs med Kongresstråket

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol