Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Utveckla Trandared

Minnesanteckningar

Medborgardialogen genomfördes under Trandaredsdagen lördagen den 14 maj 2016 på Kransmossen, politikerna gick runt i området och samtalade med besökarna. Berättade om medborgardialogen och dess syfte, bad de närvarande  att fylla i en enkät.

Medverkande politiker

Ida Legnemark (V), Ulf Sjösten(M), Eva Österlund Hjort (S), Tauno Haikara (S) och Björn Qvarnström (SD)
Medverkande tjänsteman: Eva Aspman
Antal inlämnade enkäter: 45 stycken (de svar som är exakt lika – ej redovisade)

Sammanställning av enkätsvaren:

Hur trivs du i området?

 • Bra.
 • Jag trivs jättebra.
 • Jag trivs bra i området då det är nära till allt. Nära till centrum och naturen.
 • Det är lugnt område.
 • Bra tillgång till service, affärer, bussar, PRO.
 • Vet ej, då jag inte bor i området.
 • Det är trevligt och kul.
 • Väldigt bra.
 • Mycket bra, lugnt område än så länge.
 • Ett bra område.
 • Bra, lugnt.
 • Mycket bra.
 • Jättebra.
 • Bra område.
 • Mycket bra, bott här länge.
 • Alltid gillat Trandared och känt mig trygg här.

Hur upplever du Borås Stads verksamheter i området? Vad är du nöjd med?

 • Det mesta.
 • Skolan, förskolan, bibliotek, fritidsgård och äldreomsorg.
 • Skolan fungerar bra.
  Jag är nöjd med biblioteket. Här finns allt man behöver.
 • Fritidsgården.
 • Förskolan.
 • Bra lekplatser, skola och förskola.
 • Bra och trevlig, skola, bibliotek, Svärdfästet. Bra boendeform som boende trivs på.
 • Närheten till allt, till stan, till naturen.
 • Förskola.
 • Bibliotek.
 • Förskola och bibliotek.
 • Skola, barnomsorg.
 • Förskola, skola, bibliotek (övrigt vet jag ej).
 • Skola & Bibliotek.
 • Förskola (stora gruppen) nöjda.
 • Skolan är jättebra.
 • Dagis, skola, bibliotek.
 • Att det blir nytt dagis.
 • Vi är mycket nöjda med både förskola, skolan och biblioteket. Har även tittat in i fritidsgården som verkar trevlig. Barnen trivs väldigt bra på skolan och biblioteket är suveränt med bra personal.
 • Förskolan, biblioteket.
 • Bra lärare och personal.
 • Allt.
 • Bibliotek.
 • Kan bara uttala mig om skolan och hade en väldigt rolig skoltid här.

Vad kan utvecklas?

 • Skola och omsorg kan bli bättre. Arbetsmiljö och lärarlöner samt äldreomsorg, då det verkar som kommunen sparar in mycket där.
 • Fritidsgård med barn under 5 år (öppen förskola?).
 • Mindre barngrupper i förskolan/skolan.
 • Mer personal till skolan.
 • Skolgården behöver vidgas.
 • Mindre barngrupper i förskolan.
 • Nya lekplatser.
 • Aktiviteter för ungdomar.
 • Kunskapen om Trandared – har allt.
 • Förskolorna behöver upprustas. Särskilt på de äldre områdena till exempel Södergården. Finns det mesta.
  Renhållningen.
 • Mindre klasser, trångt på skolan eller större byggnader.
 • Äldreomsorg.

Vad tycker du om Kransmossens friluftsområde? Vad är du nöjd med?

 • Grönområdet.
 • Jag tycker att det är bra.
 • Elljusslingan och klubbstugan håller en god standard.
 • Allt.
 • Fint, nära till naturen, bra skötsel av området.
 • Hela anläggningen är perfekt och bättre blir det.
 • Bra promenadstråk.
 • Allt är fantastiskt bra.
 • Utvecklingen de senaste åren.
 • Mycket bra spår.
 • Bra promenader, fika, kul med hinderbana.
 • Det som finns är bra.
 • Mycket bra utveckling.
 • Fint, har utvecklats bra.
 • Utmärkt friluftsområde.
 • Det är ett kul område.
 • Toppen, finns valmöjligheter.
 • Jättebra.
 • Kul med hinderbana och "cykelbanan" roligt att området växer.
 • Vackert, många grillplatser.
 • Allt finns, något för alla.
 • Bra vandringsleder. Café.
 • Jag tycker det är bra.
 • Promenadvägarna.
 • Spåren att gå i.
 • Ett kanonbra område.
 • Hela området har utvecklats på ett fantastiskt sätt. Finns något för alla.
 • Tycker det är bra markerat, bra upplysta spår.

Vad kan utvecklas?

 • Korpenlag borde spela här lite oftare, för mer varierad fotboll.
 • Fler boule-banor.
 • Skidspår, sena att göra iordning.
 • Fler aktivitetsdagar som denna.
 • Hinderbana även för mindre barn.
 • Hundbajs-papperskorgar.
 • Lekplats.
 • Diskgolfbana.
 • Lekplats för barn.
 • Tryggheten, komma på nya idéer.
 • Möjligen sociala/kommunala aktiviteter kanske något för grupp/träningsinstitut att tänka på.
 • Basketbollar & korgar.
 • Separat cykelträning.
 • Läktare vid planen.
 • Lekplats – större utomhusgym.
 • Utegym.
 • Det vore bra med en lekplats så är Kransmossen komplett för hela familjen, detta saknas i nuläget. De stora barnen kan engagera sig i hinderbanan men det saknas något för de mindre.
 • Bli klara med ombyggnaden, Lite mer lekplatser.
 • Skräpigt på grillplatsen, mer info till människor.
 • Saknar lekplats till barnen.

Har du några övriga synpunkter?

 • Fler billiga bostäder.
 • Renhållning av gator, lagning av hål – finns många.
 • Mer parkeringar.
 • Hyfsat bra bussförbindelser
 • Parkeringar och gångvägar till Kransmossen.
 • Trandaredsdagen borde ha tipspromenad. Bra om PRO hade varit med på Trandaredsdagen.
 • Fler och fräschare bostäder.
 • Parkeringar.
 • Lekplatsen bör förnyas vid höghusen, Guldbrandsgatan 27.
 • Det känns som om Trandared är ett växande område som blir mer och mer populärt, vilket är jättekul och stadsdelen skall ta tillvara på och fortsätta utveckla.

Hur går arbetet vidare:

 • Analys av sammanställning och förslag på förbättringsområden.
 • Möte med Stadsdelsnämnden Östers presidium 7 juni 2016
 • Dialog med Fritid- och folkhälsoförvaltningen, det som handlar om Kransmossens friluftsområde.
 • Fortsatt arbete i områdesnätverket Trandared 21 september 2016

Senast ändrad: 2019-01-17 15.21

Ändrad av:

Dela sidan: Utveckla Trandared

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol