Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Utveckling av Kronängs idrottsplats

Minnesanteckningar

Medborgardialogen genomfördes på Kronängs idrottsplats den 9 oktober 2018 med temat "Området kring Kronängs idrottsplats utveckling utifrån jämställdhet och tillgänglighet".

Politikerna fanns vid idrottsgården och samtalade med besökarna, berättade om medborgardialogen och dess syfte, bad de närvarande att svara på några frågor.

Medverkande politiker

Ida Legnemark (V), Christer Lundberg (S), Linnea Johansson Kläth (MP), Ronny Svensson (L) och
Jan Nilsson (SD).
Medverkande tjänstepersoner: Helena Ahlstedt, Helena Lindberg Luoga, Hans Frisk och
Johanna Jönsson.
Antal inlämnade enkäter: 45 stycken (de svar som är exakt lika – ej redovisade)

Sammanställning av svar

Utifrån ett tillgänglighets- och jämställdhetsperspektiv, hur tycker du att området fungerar idag?

 • Busshållplats vid arenan från kl. 16.00-21.30
 • SKyltning från Gässlösa/R27 respektive Lars Kaggsgatan (Dammsvedjan) R41
 • Belysning
 • Utfarten flyttas 15-20 meter, ger ökad säkerhet (höga hastigheter på Gässlösavägen)
 • Säker väg från Göta och Daltorp
 • Trafiken - många bilar, många kör för fort
 • Kanske ett fartgupp?
 • Elljus på B-plan
 • Konstgräs på grusplan
 • Parkeringsmöjligheter vid soptippen
 • Belysning vid övergångsställen
 • Räcke mellan buss och gångbana på bron över Hedvigsborg
 • Väg från Hedvigsborg och Kristineberg
 • Allt fungerar bra, gillar spåret och klubben
 • Bor i området, tycker det är ett bra område. Använder det fina spåret. Fixa till parkeringen på andra sidan. Väggupp för hastigheten.
 • Bra, men svårt att ta sig hot, dålig väg (bil)
 • Saknar bussförbindelse
 • Gång- och cykelbana från Göta - Gässlösavägen.

Hur tycker du att området kan utvecklas ytterligare, är det något du saknar?

 • Grillplats vid spåret
 • Hinderbana - utegym
 • Koppla samman Kronäng med Lars Kaggsgatan och Göta. Buss?
 • Bastu för dem som använder motionsspåret
 • Utegym
 • Gång- och cykelväg mot Göta
 • Elljus fram till löparspåret
 • Lekplats på Kronäng
 • Cykelbana ner mot Gässlösa
 • Utegym - inte lyxvariant
 • Mountainbike, finns mycket plats borde det kunna samordnas och bland flera sporter.
 • Annat konstgräs, utan gummi
 • Hinderbana
 • Utegym
 • Möjligheter till omklädning när Kronäng inte är öppet

Övrigt

 • Bättre belysning till spåret
 • Tyra vill ha en basketplan
 • Spola isbana på grusplan
 • Är anläggningen/klubbhuset öppet för allmänheten? Förtydliga?
 • Tipspromenad på söndagar
 • Skyltning till området
 • Utegym
 • Isbana
 • Lekplatsen på Hedvigsborgsgatan ligger i en skogsdunge vilket är otäckt
 • Visste inte om motionsspåret
 • Skotta isen på Transåssjön
 • Skidspår

Senast ändrad: 2019-11-01 10.08

Ändrad av:

Dela sidan: Utveckling av Kronängs idrottsplats

g q n C