Meny

Meny

Kommunfullmäktiges beredning

Kommunfullmäktige har inrättat en beredning för medborgardialogen. Beredningen innehåller en ledamot från varje parti i fullmäktige, och leds av fullmäktiges presidium.

Medlemmar i beredningen


Namn och e-post

Titel

Telefon

Per-Olof Höög (S)

Ordförande

0705-12 81 21

Ulrik Nilsson (M)

Förste vice ordförande

-

Anne-Marie Ekström (L)

Andre vice ordförande

-

Tom Andersson (MP)

Ledamot

0761-16 98 36

Anita Spjuth (V)

Ledamot

033-20 06 45

Björn Qvarnström (SD)

Ledamot

-

Maj-Britt Eckerström (C)

Ledamot

033-26 81 25

Åke Ekvad (KD)

Ledamot

033-10 08 82


Senast ändrad: 2019-03-01 16.13

Ändrad av:

Dela sidan: Kommunfullmäktiges beredning

g q n C